داده های واقعی، معاملات واقعی

all
 
BTC
 
ETH
 
LTC
 
DOGE
 
USDT
 
FNB
 
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
بدون اطلاعات
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in FinexboxToken(FNB/BTC) 0.00004474 153.079 55.05 0.00004474 0.00004474 -0.31%
Please log in Dogecoin(DOGE/BTC) 0.00000040 126890638.198 414217.04 0.00000041 0.00000039 0.00%
Please log in zcash(ZEC/BTC) 0.00982487 262266.200 20589994.11 0.00982495 0.00980239 1.14%
Please log in Diligence(iRA/BTC) 0.00000140 1324.000 15.68 0.00000148 0.00000140 -5.41%
Please log in Yocoin(YOC/BTC) 0.00000022 5117.000 10.91 0.00000032 0.00000022 -4.35%
Please log in Yobank(YOB/BTC) 0.00001856 5103.000 729.12 0.00001866 0.00001826 11.20%
Please log in Yoniex(YON/BTC) 0.00190009 0.000 0.00 0.00190009 0.00190009 0.00%
Please log in VeriSafe(VSF/BTC) 0.00000001 108890.000 8.75 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PIVX(PIVX/BTC) 0.00011830 736985.564 755379.94 0.00013509 0.00009200 -12.02%
Please log in ETH(ETH/BTC) 0.03299282 699666.155 184956485.00 0.03299939 0.03273671 0.02%
Please log in Monero(XMR/BTC) 0.01188459 358459.950 34229490.75 0.01188536 0.01188352 -0.00%
Please log in BittrackSystems(BTTR/BTC) 0.00005193 386.000 162.60 0.00005299 0.00005162 -1.52%
Please log in Horizen(ZEN/BTC) 0.00151918 194018.320 2361384.70 0.00151928 0.00151741 0.60%
Please log in BitcoinCash(BCH/BTC) 0.05005537 15108.400 6073286.12 0.05005626 0.05004481 0.11%
Please log in Litecoin(LTC/BTC) 0.01046925 727016.994 66333508.89 0.01600000 0.01042396 -11.57%
Please log in GlobalToken(GLT/BTC) 0.00000027 749535.688 1795.24 0.00000034 0.00000026 -3.57%
Please log in CharityCoin(CHRT/BTC) 0.00000795 852.000 54.41 0.00000799 0.00000790 0.25%
Please log in TrezarCoin(TZC/BTC) 0.00000060 43458.000 217.27 0.00000069 0.00000057 -6.25%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/BTC) 0.00000255 5226.000 108.32 0.00000266 0.00000251 -2.67%
Please log in Zclassic(ZCL/BTC) 0.00026796 5782639.155 12469113.20 0.00026864 0.00025865 -0.44%
Please log in MonaCoin(MONA/BTC) 0.00020477 4957686.000 8137432.58 0.00021164 0.00019340 -1.92%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/BTC) 0.00000045 165616.050 720.95 0.00000048 0.00000045 -37.50%
Please log in Mchain(MAR/BTC) 0.00000350 13306.711 364.81 0.00000352 0.00000312 -3.31%
Please log in GricCoin(GC/BTC) 0.00000081 47668.000 197.42 0.00000087 0.00000005 800.00%
Please log in MerebelCoin(MERI/BTC) 0.00005767 718395.000 333126.93 0.00005776 0.00005767 -0.09%
Please log in TFTNetwork(TFTN/BTC) 0.00000015 22965.000 26.50 0.00000016 0.00000013 0.00%
Please log in Feathercoin(FTC/BTC) 0.00000536 1485002.000 65264.65 0.00000555 0.00000536 -3.07%
Please log in CRYNcoin(CRYN/BTC) 0.22470069 428.890 774319.64 0.22470096 0.22470009 -0.00%
Please log in Vertcoin(VTC/BTC) 0.00007234 180665.050 106388.64 0.00007470 0.00006544 -3.16%
Please log in QuarkCoin(QRK/BTC) 0.00000134 284051.000 3043.69 0.00000138 0.00000129 -1.47%
Please log in Zeon(ZEON/BTC) 0.00000041 7612.000 24.57 0.00000043 0.00000038 7.89%
Please log in AIAScoin(AIAS/BTC) 0.00000049 24050.000 90.08 0.00000061 0.00000033 -2.00%
Please log in IONOS(IOX/BTC) 0.00000001 2526.000 0.20 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Myriad(XMY/BTC) 0.00000024 33540898.000 72225.52 0.00000035 0.00000019 -4.00%
Please log in EXPANSE(EXP/BTC) 0.00002410 207011.944 42781.95 0.00002574 0.00002410 -6.37%
Please log in InternetofPeople(IOP/BTC) 0.00001482 2423.000 288.34 0.00001489 0.00001472 0.20%
Please log in Sierracoin(SIERRA/BTC) 0.00000257 111104.000 2282.03 0.00000257 0.00000137 -11.07%
Please log in GenesisX(XGS/BTC) 0.00002888 5236.740 1215.15 0.00002888 0.00002888 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/BTC) 0.00000001 8395.000 0.67 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PACcoin($PAC/BTC) 0.00000002 17046267.000 6457.33 0.00000005 0.00000002 -60.00%
Please log in Verge(XVG/BTC) 0.00000151 72951.820 887.65 0.00000158 0.00000127 1.34%
Please log in Openbit(OPN/BTC) 0.00000016 2386.000 2.25 0.00000018 0.00000004 128.57%
Please log in Fredcoin(FRED/BTC) 0.00000001 8396.000 0.67 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PredatorCoin(PRD/BTC) 0.00000002 51052.000 5.24 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in EthereumClassic(ETC/BTC) 0.00086890 243369.100 1857768.38 0.00086922 0.00086863 -11.29%
Please log in UOUPipe(UOU/BTC) 0.00000002 14566569.000 2041.92 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Vidulum(VDL/BTC) 0.00000418 3508.000 117.62 0.00000420 0.00000414 0.48%
Please log in PyrexCoin(PYX/BTC) 0.00000048 629.000 2.34 0.00000048 0.00000044 6.67%
Please log in TetherUSDT(USDT/BTC) 0.00016004 7337367.000 9446862.69 0.00016100 0.00015904 -0.06%
Please log in Tron(TRX/BTC) 0.00000407 6729165.010 218341.64 0.00000420 0.00000384 15.95%
Please log in DEQUANT(DEQ/BTC) 0.00000630 2.000 0.05 0.00000630 0.00000630 -1.56%
Please log in 1X2Coin(1X2/BTC) 0.00001690 2747.000 366.37 0.00001690 0.00001678 4.45%
Please log in LRMCoin(LRM/BTC) 0.00000887 10072.000 722.13 0.00000898 0.00000883 -0.89%
Please log in CatoCoin(CATO/BTC) 0.00000540 24520.000 1062.13 0.00000548 0.00000532 -0.55%
Please log in Ballzcoin(BALLZ/BTC) 0.00000001 22970.000 3.06 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in NEO(NEO/BTC) 0.00145887 7199048.000 85404447.38 0.00145887 0.00143749 -2.74%
Please log in PowoCoin(POWO/BTC) 0.00000001 2491.900 0.20 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumTiger(ETIG/BTC) 0.00000001 26329.000 2.12 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Stelo(STL/BTC) 0.00000005 340.380 0.11 0.00000005 0.00000002 25.00%
Please log in KingsCoin(KGS/BTC) 0.00000000 0.000 0.00 1.00000000 1.00000000 0%
Please log in SafeInsure(SINS/BTC) 0.00068916 244076.000 1352118.07 0.00068998 0.00068900 -0.06%
Please log in Ngin(NG/BTC) 0.00000026 2504.000 5.58 0.00000034 0.00000024 -16.13%
Please log in Auxilium(AUX/BTC) 0.00000085 237885.000 1621.67 0.00000094 0.00000079 4.94%
Please log in DigiByte(DGB/BTC) 0.00000186 3172942.000 46880.63 0.00000197 0.00000171 1.09%
Please log in AgricoinMN(AGCMN/BTC) 0.00000012 4912.000 6.65 0.00000023 0.00000010 -33.33%
Please log in QMCoin(QMC/BTC) 0.00000037 10540.000 31.69 0.00000039 0.00000036 -5.13%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/BTC) 0.00000028 2737.000 5.02 0.00000029 0.00000019 115.38%
Please log in Hostmasternode(HMN/BTC) 0.00001538 0.000 0.00 0.00001538 0.00001538 0.00%
Please log in Peercoin(PPC/BTC) 0.00005754 1566226.000 694956.31 0.00005760 0.00005650 8.83%
Please log in ConcealNetwork(CCX/BTC) 0.00002311 0.000 0.00 0.00002311 0.00002311 0.00%
Please log in Electroneum(ETN/BTC) 0.00000080 3685855.000 25168.51 0.00000093 0.00000073 -2.44%
Please log in KemaCoin(KEMA/BTC) 0.00000002 2350.000 0.30 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Internalexchangecoin(IEX/BTC) 0.00015941 261.000 329.02 0.00015964 0.00015178 8.29%
Please log in XBlocks(XBC/BTC) 0.00000068 248.000 1.38 0.00000078 0.00000064 -11.69%
Please log in MYCE(YCE/BTC) 0.00000070 2281.000 12.86 0.00000074 0.00000065 6.06%
Please log in VecoCoin(VECO/BTC) 0.00000006 48806.000 42.44 0.00000015 0.00000006 -25.00%
Please log in BitcoinStash(BSH/BTC) 0.00006278 262.000 126.23 0.00006306 0.00006136 12.69%
Please log in MomoCash(MOC/BTC) 0.00000009 56105.000 31.48 0.00000010 0.00000007 12.50%
Please log in HondaisCoin(HNDC/BTC) 0.00000001 6118.000 0.49 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in DesireCoin(DSR/BTC) 0.00000088 2985529.000 20655.10 0.00000088 0.00000079 -2.22%
Please log in LindaCoin(LINDA/BTC) 0.00000013 3042904.000 2715.77 0.00000014 0.00000009 8.33%
Please log in LightPayCoin(LPC/BTC) 0.00001266 2622969.000 266804.27 0.00001280 0.00001250 -1.02%
Please log in Whiffnetwork(WFF/BTC) 0.00000002 8940.000 1.26 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in MFITCOIN(MFIT/BTC) 0.00000027 235607.000 460.48 0.00000027 0.00000005 80.00%
Please log in GENOM(GENOM/BTC) 0.00000001 12986.000 1.04 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in SpectreSecurity (XSPC/BTC) 0.00000018 257824.000 440.42 0.00000022 0.00000018 -18.18%
Please log in MenaPay(MPAY/BTC) 0.00003300 0.000 0.00 0.00003300 0.00003300 0.00%
Please log in Foldingcoin(FLDC/BTC) 0.00000018 3469.000 4.93 0.00000018 0.00000017 0.00%
Please log in Weave(WVR/BTC) 0.00001100 0.000 0.00 0.00001000 0.00001000 0.00%
Please log in NibbleClassic(NBX/BTC) 0.00000005 102901.860 46.23 0.00000005 0.00000005 -37.50%
Please log in PascalCoin(PASC/BTC) 0.00005145 678877.000 268311.64 0.00005145 0.00005056 9.68%
Please log in InsaneCoin(INSN/BTC) 0.00000086 2413.000 17.12 0.00000092 0.00000083 -2.27%
Please log in MygenCoin(MGEN/BTC) 0.00002008 379.000 58.74 0.00002008 0.00001960 7.96%
Please log in JUMBO(JUMBO/BTC) 0.00000015 1179111.813 1345.03 0.00000015 0.00000015 0.00%
Please log in PatentTX(PTX/BTC) 0.00000541 2192.000 94.25 0.00000543 0.00000525 1.31%
Please log in APRCoin(APR/BTC) 0.00000244 1700.000 33.14 0.00000250 0.00000234 -2.01%
Please log in EAZY(EZY/BTC) 0.00000190 1563.000 24.14 0.00000200 0.00000180 2.15%
Please log in MobileCryptoPayCoin(MCPC/BTC) 0.00000423 650.000 21.76 0.00000423 0.00000410 2.17%
Please log in HELPICO(HELP/BTC) 0.00077786 302.000 1888.19 0.00077845 0.00077779 0.00%
Please log in 404Coin(404/BTC) 0.00000001 27022.000 2.17 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Satoshicoin(SATC/BTC) 0.00000868 1595.000 110.50 0.00000870 0.00000852 0.70%
Please log in FUNDIN(FDN/BTC) 0.00000001 116434.000 9.36 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/BTC) 0.00025769 2162.000 4419.08 0.00025774 0.00025598 2.54%
Please log in Electronero(ETNX/BTC) 0.00003932 77399.000 24508.30 0.00003947 0.00003932 -0.08%
Please log in eXPerienceChain(XPC/BTC) 0.00000001 35610.000 2.86 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/BTC) 0.00000001 24301274.000 1952.54 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Teloscoin(TELOS/BTC) 0.00000054 69244.000 267.33 0.00000054 0.00000038 5.88%
Please log in BLibrary(BLIB/BTC) 0.00000000 28359.000 0.63 0.00000002 0.00000000 0%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/BTC) 0.00000806 5887.000 381.10 0.00000808 0.00000804 0.25%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/BTC) 0.00000027 6249.000 13.47 0.00000028 0.00000024 -3.57%
Please log in DASH(DASH/BTC) 0.02288087 755.650 138726.49 0.02288087 0.02286387 0.26%
Please log in VeggieCoin(VEGI/BTC) 0.00000052 5927.000 25.09 0.00000054 0.00000051 -3.70%
Please log in CRowdCLassic(CRCL/BTC) 0.00000003 8166.278 2.33 0.00000004 0.00000002 -40.00%
Please log in Galilel(GALI/BTC) 0.00000178 3041.000 43.50 0.00000180 0.00000176 -1.11%
Please log in SecureCash(SCSX/BTC) 0.00004252 489.970 167.43 0.00004254 0.00004252 -0.05%
Please log in EthereumCashPro(ECP/BTC) 0.00000001 400.000 0.03 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Q8eCoin(Q8E/BTC) 0.00000002 4403558.000 707.63 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in BitcoinONE(BTCONE/BTC) 0.00000015 6002.000 6.80 0.00000016 0.00000012 15.38%
Please log in Bittrader(TRD/BTC) 0.00000010 147804.000 118.76 0.00000010 0.00000010 0.00%
Please log in Stablecoin(STABL/BTC) 0.00101640 278.000 2270.28 0.00101640 0.00101640 0.00%
Please log in DelionCoin(DLN/BTC) 0.00000088 16676.000 108.87 0.00000090 0.00000071 0.00%
Please log in Decentralway(DCW/BTC) 0.00000023 24440.000 45.16 0.00000023 0.00000023 0.00%
Please log in ScopeCoin(XSCP/BTC) 0.00000006 460317.000 306.16 0.00000009 0.00000002 -57.14%
Please log in AcreageCoin(ACR/BTC) 0.00000319 2641.000 67.67 0.00000319 0.00000318 0.00%
Please log in HospitalCoin(HOSP/BTC) 0.00000004 147124.000 72.71 0.00000008 0.00000003 -42.86%
Please log in MonetaVerde(MCN/BTC) 0.00000013 0.000 0.00 0.00000080 0.00000080 0.00%
Please log in ZentCash(ZTC/BTC) 0.00000001 56007715.000 4500.06 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in MicroCoin(MCC/BTC) 0.00000036 27605.000 79.13 0.00000036 0.00000034 0.00%
Please log in Gwaycoin(GWAY/BTC) 0.00000002 71315936.000 8627.65 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in ImageCoin(IMG/BTC) 0.00000743 2164.000 129.13 0.00000743 0.00000742 0.00%
Please log in RhodiumCoin(RHOX/BTC) 0.00000001 149679.000 12.03 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BazzEX(BAZZ/BTC) 0.00000003 703214.000 132.38 0.00000003 0.00000002 0.00%
Please log in EthereumX(ETX/BTC) 0.00000013 733545.000 731.64 0.00000014 0.00000011 0.00%
Please log in Elphyrecoin(ELPH/BTC) 0.00000001 2329.000 0.25 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in BitHostCoin(BIH/BTC) 0.00000048 556175.851 1715.73 0.00000048 0.00000018 -11.11%
Please log in Energoncoin(TFG1/BTC) 0.00049031 297582.000 1172825.95 0.00049097 0.00049001 0.03%
Please log in Vulcano(VULC/BTC) 0.00000071 54194.000 350.53 0.00000100 0.00000045 18.33%
Please log in Stellar(XLM/BTC) 0.00001933 1428311.000 230673.77 0.00001940 0.00001923 -16.61%
Please log in Zcoin(XZC/BTC) 0.00090079 447975.000 3241346.53 0.00090100 0.00090002 0.05%
Please log in Ripple(XRP/BTC) 0.00006391 110235.999 56689.61 0.00006435 0.00006234 -1.66%
Please log in EOS(EOS/BTC) 0.00080285 21409306.000 138048149.79 0.00080300 0.00080201 0.05%
Please log in Cardano(ADA/BTC) 0.00001960 6942.000 1104.06 0.00002000 0.00001954 -2.00%
Please log in MIOTA(IOTA/BTC) 0.00005726 9946.000 4580.99 0.00005787 0.00005676 0.97%
Please log in NEM(XEM/BTC) 0.00001017 9640.000 786.91 0.00001060 0.00000954 -7.46%
Please log in Waves(WAVES/BTC) 0.00031040 31389.781 78985.99 0.00031097 0.00031009 -3.21%
Please log in Geminidollar(GUSD/BTC) 0.00010661 7315251.000 6260009.89 0.00010700 0.00010601 -0.36%
Please log in WHENToken(WHEN/BTC) 0.00000567 594654.000 27793.51 0.00000652 0.00000460 -6.44%
Please log in BitcoinTurboKoin(BTK/BTC) 0.00000001 46266718.000 3717.40 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Bitcoinsvgold(BSVG/BTC) 0.00000069 2253.500 8.45 0.00000069 0.00000020 475.00%
Please log in BitcoinSV(BSV/BTC) 0.00874028 703826.835 45943636.67 0.00874093 0.00840001 13.97%
Please log in Litenero(LTNX/BTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000012 0.00000012 0%
Please log in OneDEX(ODEX/BTC) 0.00000001 12946.000 1.04 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in StellarGold(XLMG/BTC) 0.00000254 1827246.000 37552.27 0.00000278 0.00000221 -7.64%
Please log in GlobalPropertyRegister(XRX/BTC) 0.00000191 15445.000 237.02 0.00000191 0.00000191 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/BTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000023 0.00000023 0%
Please log in USDCoin(USDC/BTC) 0.00015913 1437934.000 1798578.85 0.00015995 0.00015825 14.51%
Please log in PaxosStandard(PAX/BTC) 0.00014938 1410915.000 1666739.42 0.00014999 0.00014827 12.29%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Dogecoin(DOGE/ETH) 0.00000659 350470.755 528.80689827 0.00000662 0.00000390 40.21%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.01800000 0.01800000 0%
Please log in eCreditcoin(ECR/ETH) 0.00000005 4152245.000 17.25932573 0.00000006 0.00000002 400.00%
Please log in GricCoin(GC/ETH) 0.00000016 16950.000 0.91132894 0.00000016 0.00000016 -30.43%
Please log in GoldKash(XGK/ETH) 0.00000000 25587.000 0.00047565 0.00000001 0.00000000 0%
Please log in PACcoin($PAC/ETH) 0.00001000 0.000 0.00000000 0.00002499 0.00002499 0.00%
Please log in TetherUSDT(USDT/ETH) 0.00456921 6970944.216 8189916.75518039 0.00456997 0.00456900 -0.02%
Please log in Tron(TRX/ETH) 0.00010139 1999919.000 52134.79991196 0.00010139 0.00010139 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/ETH) 0.00009083 27470.000 637.21029985 0.00009086 0.00009045 1.15%
Please log in TRADcoin(TRAD/ETH) 0.00005956 104040.000 1593.23949733 0.00005970 0.00005933 -0.20%
Please log in NEO(NEO/ETH) 0.05399994 3486527.319 48405813.88314383 0.05399999 0.05399900 0.00%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/ETH) 0.00000340 0.000 0.00000000 0.00000340 0.00000340 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in Skycoin(SKY/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000012 0.00000012 0%
Please log in Electronero(ETNX/ETH) 0.00338490 123.290 107.29855568 0.00338490 0.00338490 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.01000000 0.01000000 0.00%
Please log in CRYMcoin(CRYM/ETH) 0.00899995 1603.000 3709.30207291 0.00900000 0.00899981 -0.00%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 10.00001001 10.00001001 0%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000458 0.00000458 0%
Please log in VeggieCoin(VEGI/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00099999 0.00099999 0%
Please log in EthereumCashPro(ECP/ETH) 0.00000014 9869578.000 280.54575349 0.00000014 0.00000008 16.67%
Please log in EOS(EOS/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000010 0.00000010 0%
Please log in BitcoinSV(BSV/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000010 0.00000010 0%
Please log in Rizubot(RZB/ETH) 0.00000001 484511.000 1.80776603 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in Itubagus(ITB/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00200000 0.00200000 0.00%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Dogecoin(DOGE/LTC) 0.00000212 25388.001 11.62182597 0.00000212 0.00000120 -45.50%
Please log in GoldKash(XGK/LTC) 0.00000001 25990.000 0.02509802 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in PACcoin($PAC/LTC) 0.00002987 0.000 0.00000000 0.00000029 0.00000029 0.00%
Please log in Tron(TRX/LTC) 0.00014541 1533106.000 21182.23036161 0.00014541 0.00014541 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/LTC) 0.00167892 26639.000 4237.51444721 0.00167892 0.00167568 0.58%
Please log in 404Coin(404/LTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.04000000 0.04000000 0%
Please log in Skycoin(SKY/LTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 200.00000001 200.00000001 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/LTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in XP(XP/LTC) 0.00000005 237649.000 1.28070958 0.00000013 0.00000005 -54.55%
Please log in EthereumCashPro(ECP/LTC) 0.00000010 0.000 0.00000000 0.00050000 0.00050000 0.00%
Please log in Bittrader(TRD/LTC) 0.00001100 0.000 0.00000000 0.00001100 0.00001100 0.00%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in PACcoin($PAC/DOGE) 0.45000000 0.000 0.00000000 0.02000000 0.02000000 0.00%
Please log in Fredcoin(FRED/DOGE) 0.00010351 5928.000 0.00194191 0.00010351 0.00010250 3.14%
Please log in Tron(TRX/DOGE) 6.46005000 1998306.000 41431.82719118 6.46005000 6.45000000 0.16%
Please log in CatoCoin(CATO/DOGE) 6.00000000 20846.000 401.97925488 6.00000000 6.00000000 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/DOGE) 32.00000000 1598.000 161.15358484 32.00000000 32.00000000 3.23%
Please log in DeroGold(DEGO/DOGE) 0.00000021 138122081594.060 100.80055286 0.00000021 0.00000021 -16.00%
Please log in Whiffnetwork(WFF/DOGE) 0.00001111 35980.000 0.00128471 0.00001111 0.00001111 0.00%
Please log in 404Coin(404/DOGE) 0.00999999 0.000 0.00000000 0.00999999 0.00999999 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/DOGE) 0.00000000 0.000 0.00000000 200.00000000 200.00000000 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/DOGE) 0.00009240 18670850.000 4.99177265 0.00009390 0.00006133 30.64%
Please log in Teloscoin(TELOS/DOGE) 3.00000000 0.000 0.00000000 0.01000000 0.01000000 0.00%
Please log in FREEcoin(FREE/DOGE) 0.00002003 120113180.000 8.73606140 0.00002003 0.00002003 0.00%
Please log in OneDEX(ODEX/DOGE) 0.00017001 49857784.000 27.24188129 0.00017001 0.00017001 0.00%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Zclassic(ZCL/USDT) 1.70798288 379093.700 647462.10241497 1.70798345 1.70795290 0.01%
Please log in NEO(NEO/USDT) 10.93694834 376025.837 4112610.66094516 10.93694834 10.93692095 -0.00%
Please log in EOS(EOS/USDT) 6.00013543 371165.100 2227020.51703321 6.00013601 6.00011197 0.00%
Please log in BitcoinSV(BSV/USDT) 67.00001354 369547.437 22599852.34549458 84.00000000 61.53500194 11.67%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
بدون اطلاعات

به انجمن ما بپیوندید

تماس با ما توسط رسانه های اجتماعی ما
FINEXBOX PLATFORM FEATURES
Finexbox is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to securely trade with up to 3.3x leverage. We also boast a suite of order types to help traders take advantage of every situation.
exchange
Exchange
Finexbox offers the most liquid order book in the world, allowing users to easily exchange Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO and many other digital assets with minimal slippage.
trading
Margin Trading
Finexbox allows up to 3.3x leverage trading by providing traders with access to the peer-to-peer funding market.
funding
Margin Funding
Liquidity providers can earn interest by providing funding to traders wanting to trade with leverage. Funding is traded on an order book at various rates and periods.
orders
Order Types
Finexbox offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.
layout
Customizable Interface
Organize your workspace according to your needs: compose your layout, choose between themes, set up notifications and data preferences.
security
Security
Security of user information and funds is our first priority. Learn more about our security features and integrations.
Advanced Chart Tools
Prefer a graphical trading experience? Trade directly from the Finexbox charts:
  • Visualize your orders, positions, and price alerts
  • Drag to change price
  • Tap to modify order properties
  • See your position profits
Finexbox has integrated TradingView charts so you can enjoy a complete suite of tools to draw, annotation, download and share your charts.
api
API
Finexbox's API are designed to offer an easy and efficient way to build digital asset trading applications and tools: create your own charts, monitor and edit your orders and positions,track your trading history and wallets movements. Discover all the possibilities.
View Finexbox API Documentation
English
Copyright © 2013-2018 FinexBox Inc. All rights reserved.

finexbox dogecoin buy dogecoin exchange dogecoin to btc sell doge buying dogecoin invest doge buy doge hondaiscoin btc recharge btc recharge buy xmr doge buy dogecoin trading buy dogecoin dogecoin ethereum> eth to bitcoin