داده های واقعی، معاملات واقعی

all
 
BTC
 
ETH
 
LTC
 
DOGE
 
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
بدون اطلاعات
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Dogecoin(DOGE/BTC) 0.00000060 10264509.473 22245.75 0.00000061 0.00000058 0.81%
Please log in zcash(ZEC/BTC) 0.01634041 14467.460 851628.51 0.01634052 0.01630681 0.45%
Please log in PIVX(PIVX/BTC) 0.00031117 73925.880 80262.47 0.00031121 0.00030952 1.61%
Please log in ETH(ETH/BTC) 0.03679821 8329.570 1107729.07 0.03684747 0.03674453 -0.07%
Please log in Monero(XMR/BTC) 0.01426715 17850.950 917175.07 0.01426716 0.01423675 0.49%
Please log in Horizen(ZEN/BTC) 0.00137523 19467.941 101756.04 0.00183000 0.00137500 -5.02%
Please log in BitcoinCash(BCHABC/BTC) 0.05149935 2.160 401.96 0.05149996 0.05149824 0.26%
Please log in SpectreSecurity(XSPC/BTC) 0.00000037 228324.000 307.26 0.00000039 0.00000035 0.93%
Please log in Litecoin(LTC/BTC) 0.00866624 35153.387 1117723.27 0.00872116 0.00866539 -4.34%
Please log in GlobalToken(GLT/BTC) 0.00000101 49069.000 184.00 0.00000109 0.00000095 -2.88%
Please log in CharityCoin(CHRT/BTC) 0.00000998 797.000 28.65 0.00000999 0.00000990 0.10%
Please log in Zclassic(ZCL/BTC) 0.00037994 30012.254 41129.47 0.00038000 0.00037819 0.20%
Please log in MonaCoin(MONA/BTC) 0.00020480 46333.000 34107.25 0.00021199 0.00019223 1.54%
Please log in MerebelCoin(MERI/BTC) 0.00005792 721.000 150.97 0.00005799 0.00005790 -0.02%
Please log in MFITCOIN(MFIT/BTC) 0.00001268 209.550 9.83 0.00001374 0.00001202 -2.31%
Please log in Feathercoin(FTC/BTC) 0.00000570 1473068.000 29978.14 0.00000572 0.00000553 0.41%
Please log in Vertcoin(VTC/BTC) 0.00007792 183737.000 48588.73 0.00007991 0.00006482 1.82%
Please log in QuarkCoin(QRK/BTC) 0.00000097 285184.000 955.30 0.00000097 0.00000088 1.55%
Please log in Zeon(ZEON/BTC) 0.00000084 8338.326 49.01 0.00000180 0.00000083 -49.09%
Please log in GENOM(GENOM/BTC) 0.00000001 12051.000 0.44 0.00000001 0.00000001 0.73%
Please log in AIAScoin(AIAS/BTC) 0.00000038 25324.250 46.25 0.00000075 0.00000029 1.93%
Please log in IONOS(IOX/BTC) 0.00000001 2417.000 0.09 0.00000001 0.00000001 -0.30%
Please log in LightPayCoin(LPC/BTC) 0.00009639 223607.000 71555.03 0.00009641 0.00009111 1.95%
Please log in Myriad(XMY/BTC) 0.00000050 719686.000 1295.01 0.00000058 0.00000040 1.56%
Please log in EXPANSE(EXP/BTC) 0.00002789 213356.000 22319.20 0.00002921 0.00002775 -4.68%
Please log in InternetofPeople(IOP/BTC) 0.00004874 2463.000 433.08 0.00004874 0.00004854 0.40%
Please log in Sierracoin(SIERRA/BTC) 0.00002821 111310.000 11429.59 0.00002847 0.00002812 -1.12%
Please log in GenesisX(XGS/BTC) 0.00002888 5572.370 581.52 0.00002888 0.00002888 0.73%
Please log in GoldKash(XGK/BTC) 0.00000001 8244.000 0.30 0.00000001 0.00000001 0.80%
Please log in PACcoin($PAC/BTC) 0.00000030 154678.661 166.56 0.00000031 0.00000028 -0.99%
Please log in Verge(XVG/BTC) 0.00000301 65948.000 724.55 0.00000312 0.00000292 -0.66%
Please log in Bytecoin(BCN/BTC) 0.00000018 0.000 0.00 99999999.00000000 99999999.00000000 -0.40%
Please log in Openbit(OPN/BTC) 0.00000668 2306.000 53.40 0.00000669 0.00000644 1.75%
Please log in Fredcoin(FRED/BTC) 0.00000001 8425.000 0.30 0.00000001 0.00000001 -0.55%
Please log in PredatorCoin(PRD/BTC) 0.00000026 49722.000 56.15 0.00000038 0.00000026 -25.71%
Please log in EthereumClassic(ETC/BTC) 0.00126717 2076.070 9440.59 0.00126724 0.00126165 1.10%
Please log in UOUPipe(UOU/BTC) 0.00000003 25776.000 3.50 0.00000004 0.00000003 -25.00%
Please log in Vidulum(VDL/BTC) 0.00000832 1692.000 50.84 0.00000834 0.00000829 0.24%
Please log in PyrexCoin(PYX/BTC) 0.00000216 668.000 5.14 0.00000216 0.00000211 3.85%
Please log in TetherUSDT(USDT/BTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in Tron(TRX/BTC) 0.00000634 2942291.554 69139.68 0.00000660 0.00000624 -4.23%
Please log in 1X2Coin(1X2/BTC) 0.00006297 193796.355 44429.95 0.00016500 0.00006297 -61.84%
Please log in LRMCoin(LRM/BTC) 0.00012012 11272.000 5622.75 0.00012013 0.00012012 -45.43%
Please log in CatoCoin(CATO/BTC) 0.00001327 20720.000 942.86 0.00001327 0.00001282 1.49%
Please log in Ballzcoin(BALLZ/BTC) 0.00000001 20983.000 0.76 0.00000001 0.00000001 0.53%
Please log in NEO(NEO/BTC) 0.00230642 5641.000 46953.83 0.00230681 0.00230485 0.16%
Please log in PowoCoin(POWO/BTC) 0.00000005 6996.130 0.80 0.00000005 0.00000004 -28.57%
Please log in EthereumTiger(ETIG/BTC) 0.00000008 0.000 0.00 0.00000015 0.00000015 0.74%
Please log in Stelo(STL/BTC) 0.00000084 419.980 1.78 0.00000128 0.00000077 -28.81%
Please log in KingsCoin(KGS/BTC) 0.00000500 0.000 0.00 0.00048650 0.00048650 -0.87%
Please log in SafeInsure(SINS/BTC) 0.00058394 216323.000 449910.33 0.00058394 0.00057802 2.05%
Please log in Ngin(NG/BTC) 0.00000035 2243.000 3.27 0.00000047 0.00000032 -18.60%
Please log in Auxilium(AUX/BTC) 0.00000091 124041.000 403.67 0.00000099 0.00000083 1.29%
Please log in DigiByte(DGB/BTC) 0.00000272 3354032.000 36073.94 0.00000300 0.00000264 -14.20%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/BTC) 0.00000585 46607.000 877.92 0.00000585 0.00000552 1.88%
Please log in AgricoinMN(AGCMN/BTC) 0.00000212 3837.400 40.55 0.00000334 0.00000210 -37.83%
Please log in QMCoin(QMC/BTC) 0.00000155 10301.000 41.42 0.00000155 0.00000129 1.32%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/BTC) 0.00000005 2403.000 0.58 0.00000005 0.00000003 -64.29%
Please log in Hostmasternode(HMN/BTC) 0.00002595 2430.000 227.57 0.00002598 0.00002584 0.23%
Please log in Peercoin(PPC/BTC) 0.00012160 1485741.000 652852.37 0.00012161 0.00012160 0.27%
Please log in ConcealNetwork(CCX/BTC) 0.00001497 47611.000 2560.61 0.00001499 0.00001483 0.60%
Please log in Electroneum(ETN/BTC) 0.00000388 1825545.000 25980.90 0.00000402 0.00000384 -1.27%
Please log in SUNPLATFORM(SUNP/BTC) 0.00000010 1699.800 0.33 0.00000010 0.00000001 -98.33%
Please log in KemaCoin(KEMA/BTC) 0.00000089 2736.000 8.92 0.00000096 0.00000079 -2.20%
Please log in Internalexchangecoin(IEX/BTC) 0.00389970 3.046 35.60 0.00389970 0.00389970 0.99%
Please log in XBlocks(XBC/BTC) 0.00000111 2513.000 11.80 0.00000126 0.00000110 -25.50%
Please log in MYCE(YCE/BTC) 0.00000055 2395.000 5.04 0.00000061 0.00000054 -0.58%
Please log in VecoCoin(VECO/BTC) 0.00002200 3661.910 175.94 0.00001300 0.00001300 1.17%
Please log in BitcoinStash(BSH/BTC) 0.00600000 0.000 0.00 0.00499999 0.00499999 0.98%
Please log in HondaisCoin(HNDC/BTC) 0.00000001 5924.000 0.21 0.00000001 0.00000001 -0.68%
Please log in DesireCoin(DSR/BTC) 0.00000264 2970653.000 27888.26 0.00000264 0.00000255 1.93%
Please log in LindaCoin(LINDA/BTC) 0.00000015 2909836.000 1533.98 0.00000017 0.00000012 -6.25%
Please log in Whiffnetwork(WFF/BTC) 0.00000002 8996.000 0.50 0.00000002 0.00000001 1.55%
Please log in NibbleClassic(NBX/BTC) 0.00000016 67574.021 38.44 0.00000017 0.00000015 -5.88%
Please log in PascalCoin(PASC/BTC) 0.00009199 1917.000 636.97 0.00009199 0.00009188 -0.11%
Please log in InsaneCoin(INSN/BTC) 0.00000091 2441.000 8.19 0.00000099 0.00000084 -8.08%
Please log in MygenCoin(MGEN/BTC) 0.00008985 89557.000 29099.01 0.00009000 0.00008983 0.06%
Please log in JUMBO(JUMBO/BTC) 0.00000016 0.000 0.00 0.00000017 0.00000017 0.99%
Please log in PatentTX(PTX/BTC) 0.00254000 50.001 458.92 0.00000005 0.00000005 -0.39%
Please log in APRCoin(APR/BTC) 0.00000960 30.000 1.04 0.00000013 0.00000013 -46.19%
Please log in EAZY(EZY/BTC) 0.00009900 4.000 1.43 0.00009890 0.00009890 -58.53%
Please log in MobileCryptoPayCoin(MCPC/BTC) 0.00029000 30.010 32.17 0.00029000 0.00029000 -3.33%
Please log in HELPICO(HELP/BTC) 0.03232381 0.366 41.12 0.03232381 0.03232381 -0.53%
Please log in 404Coin(404/BTC) 0.00000025 725451.721 655.36 0.00000025 0.00000025 0.00%
Please log in Satoshi(SATC/BTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in DASH(DASH/BTC) 0.02053550 3184.450 233064.50 0.02053575 0.02036495 2.92%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Dogecoin(DOGE/ETH) 0.00002079 373663.000 0.00 0.00002084 0.00002065 0.24%
Please log in GoldKash(XGK/ETH) 0.00000000 21845.000 0.00 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in Tron(TRX/ETH) 0.00014999 2064074.000 0.00 0.00014999 0.00014999 -0.08%
Please log in CatoCoin(CATO/ETH) 0.00048383 35867.000 0.00 0.00048391 0.00048383 -0.01%
Please log in TRADcoin(TRAD/ETH) 0.00009525 115904.000 0.00 0.00009543 0.00009510 -0.02%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/ETH) 0.00000000 0.000 0.00 0.00200000 0.00200000 0%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/ETH) 0.00000100 0.000 0.00 0.00000100 0.00000100 -0.71%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Dogecoin(DOGE/LTC) 0.00006109 22790.162 0.00 0.00006109 0.00005883 1.08%
Please log in GoldKash(XGK/LTC) 0.00000000 23118.000 0.00 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACcoin($PAC/LTC) 0.00004394 10.092 0.00 0.00004394 0.00004394 1.76%
Please log in Tron(TRX/LTC) 0.00064531 1487388.000 0.00 0.00064531 0.00064531 0.54%
Please log in CatoCoin(CATO/LTC) 0.00108297 22095.000 0.00 0.00108327 0.00108238 0.46%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/LTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000100 0.00000100 0%
Please log in 404Coin(404/LTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.01000000 0.01000000 0%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Fredcoin(FRED/DOGE) 0.00030025 5935.000 0.00 0.00030045 0.00030011 1.16%
Please log in Tron(TRX/DOGE) 12.00000000 1915885.000 0.00 13.00000000 12.00000000 -7.69%
Please log in CatoCoin(CATO/DOGE) 9.00000000 21706.000 0.00 9.00000000 9.00000000 -0.85%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/DOGE) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in DeroGold(DEGO/DOGE) 0.00000180 45402128540.987 0.00 0.00000180 0.00000148 2.86%
Please log in Whiffnetwork(WFF/DOGE) 0.00099999 36151.000 0.00 0.00099999 0.00099999 -0.97%
Please log in 404Coin(404/DOGE) 0.45000000 18277.000 0.00 0.45000000 0.45000000 0.00%

به انجمن ما بپیوندید

تماس با ما توسط رسانه های اجتماعی ما
FINEXBOX PLATFORM FEATURES
Finexbox is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to securely trade with up to 3.3x leverage. We also boast a suite of order types to help traders take advantage of every situation.
exchange
Exchange
Finexbox offers the most liquid order book in the world, allowing users to easily exchange Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO and many other digital assets with minimal slippage.
trading
Margin Trading
Finexbox allows up to 3.3x leverage trading by providing traders with access to the peer-to-peer funding market.
funding
Margin Funding
Liquidity providers can earn interest by providing funding to traders wanting to trade with leverage. Funding is traded on an order book at various rates and periods.
orders
Order Types
Finexbox offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.
layout
Customizable Interface
Organize your workspace according to your needs: compose your layout, choose between themes, set up notifications and data preferences.
security
Security
Security of user information and funds is our first priority. Learn more about our security features and integrations.
Advanced Chart Tools
Prefer a graphical trading experience? Trade directly from the Finexbox charts:
  • Visualize your orders, positions, and price alerts
  • Drag to change price
  • Tap to modify order properties
  • See your position profits
Finexbox has integrated TradingView charts so you can enjoy a complete suite of tools to draw, annotation, download and share your charts.
api
API
Finexbox's API are designed to offer an easy and efficient way to build digital asset trading applications and tools: create your own charts, monitor and edit your orders and positions,track your trading history and wallets movements. Discover all the possibilities.
View Finexbox API Documentation
English
Copyright © 2013-2018 FinexBox Inc. All rights reserved.

finexbox dogecoin buy dogecoin exchange dogecoin to btc sell doge buying dogecoin invest doge buy doge hondaiscoin btc recharge btc recharge buy xmr doge buy dogecoin trading buy dogecoin dogecoin ethereum> eth to bitcoin