داده های واقعی، معاملات واقعی

all
 
BTC
 
ETH
 
LTC
 
DOGE
 
USDT
 
FNB
 
TRX
 
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
بدون اطلاعات
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in FinexboxToken(FNB/BTC) 0.00005488 7.000 3.58057600 0.00005488 0.00005488 0.00%
Please log in Dogecoin(DOGE/BTC) 0.00000030 133675960.573 368507.06617578 0.00000030 0.00000029 0.00%
Please log in GoHelpFund(GHELP/BTC) 0.00000428 1077662.803 41118.99953397 0.00000429 0.00000420 8.08%
Please log in PIASA(PIASA/BTC) 0.00000099 171512.000 1511.38885264 0.00000099 0.00000090 8.79%
Please log in ECPNtoken(ECPN/BTC) 0.00000720 2301.000 154.41513654 0.00000720 0.00000720 0.00%
Please log in ILCoin(ILC/BTC) 0.00000501 0.000 0.00000000 0.00000022 0.00000022 0.00%
Please log in zcash(ZEC/BTC) 0.00759950 36805.650 2606910.87678255 0.00760000 0.00759806 0.01%
Please log in BitcoinSV(BSV/BTC) 0.01211034 361345.070 40779927.77826452 0.01211100 0.01211001 1.09%
Please log in AwardCoin(AWR/BTC) 0.00000094 14575.000 408.40171497 0.00000452 0.00000058 -78.88%
Please log in AdevPlus2.0(ADV2/BTC) 0.00000005 6342.000 2.44645353 0.00000005 0.00000003 25.00%
Please log in EUNO(EUNO/BTC) 0.00000237 14003.933 247.22518408 0.00000237 0.00000153 11.27%
Please log in Antra(ANTR/BTC) 0.00000328 397.000 9.55634262 0.00000386 0.00000206 78.26%
Please log in Ittrium(XIT/BTC) 0.00000012 3695.235 2.91975020 0.00000012 0.00000012 9.09%
Please log in GreenPayCoin(GPC/BTC) 0.00000665 1192.126 54.01808183 0.00000668 0.00000656 138.35%
Please log in TitleNetwork(TNET/BTC) 0.00009763 132.000 112.41001025 0.00009763 0.00007000 -0.01%
Please log in PIVX(PIVX/BTC) 0.00004655 18012830.000 7791507.61664647 0.00004672 0.00004603 -0.36%
Please log in ETH(ETH/BTC) 0.02218987 365436.346 75425181.53481219 0.02220939 0.02194235 0.21%
Please log in Monero(XMR/BTC) 0.00783670 123489.311 9019918.87501165 0.00787000 0.00783668 0.00%
Please log in BittrackSystems(BTTR/BTC) 0.00004099 43912.000 16774.28371702 0.00004099 0.00004097 0.10%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/BTC) 0.00000774 5706.900 368.15677136 0.00000780 0.00000774 11.69%
Please log in Horizen(ZEN/BTC) 0.00071025 199126.640 1318240.65905489 0.00071035 0.00071017 0.01%
Please log in BitcoinCash(BCH/BTC) 0.02881775 36569.696 9801073.44934290 0.02881775 0.02876500 1.12%
Please log in VectoriumFlash(VECT/BTC) 0.00000044 2218.166 8.44897008 0.00000044 0.00000043 10.00%
Please log in VectoriumPlus(VCTP/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00001000 0.00001000 0%
Please log in BitTubecoin(TUBE/BTC) 0.00000294 69.000 1.88899245 0.00000295 0.00000293 1.03%
Please log in BulpCoin(BULP/BTC) 0.00000009 28561.100 33.57032342 0.00000024 0.00000009 -99.82%
Please log in Diligence(iRA/BTC) 0.00000107 1330.000 13.44691956 0.00000112 0.00000103 -0.93%
Please log in Yocoin(YOC/BTC) 0.00000011 245742873.000 254771.77975580 0.00000014 0.00000007 0.00%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/BTC) 0.00000006 93997.819 32.52204306 0.00000006 0.00000001 100.00%
Please log in Litecoin(LTC/BTC) 0.00859980 148884.614 11931064.55643582 0.00859995 0.00858705 0.01%
Please log in GlobalToken(GLT/BTC) 0.00000125 15140.000 183.77509553 0.00000134 0.00000125 -4.58%
Please log in CharityCoin(CHRT/BTC) 0.00000798 246.000 18.22667536 0.00000798 0.00000791 0.76%
Please log in VeriSafe(VSF/BTC) 0.00000001 14669.000 1.36722900 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in TrezarCoin(TZC/BTC) 0.00000022 10141.000 27.52530524 0.00000032 0.00000022 -37.14%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/BTC) 0.00000006 1452.000 0.63575356 0.00000010 0.00000001 -14.29%
Please log in Yobank(YOB/BTC) 0.00000360 236197923.000 8386568.69969242 0.00000390 0.00000354 -6.49%
Please log in Ubricoin(UBN/BTC) 0.00000020 106189.702 126.11072793 0.00000020 0.00000020 0.00%
Please log in Zclassic(ZCL/BTC) 0.00004315 57678.042 23101.03681610 0.00004319 0.00004280 0.89%
Please log in MonaCoin(MONA/BTC) 0.00018387 4579925.000 7902824.77807810 0.00019208 0.00017511 4.57%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/BTC) 0.00000094 0.000 0.00000000 0.00000094 0.00000094 0.00%
Please log in Mchain(MAR/BTC) 0.00000087 951.000 7.29937552 0.00000090 0.00000071 2.35%
Please log in GricCoin(GC/BTC) 0.00000067 25553.000 117.82151179 0.00000099 0.00000004 21.82%
Please log in MerebelCoin(MERI/BTC) 0.00004656 204704.000 88810.55559698 0.00004659 0.00004650 0.09%
Please log in TFTNetwork(TFTN/BTC) 0.00000003 15871.000 4.68272905 0.00000004 0.00000003 0.00%
Please log in Feathercoin(FTC/BTC) 0.00000240 1545904.000 34725.75664087 0.00000250 0.00000231 -2.83%
Please log in CRYNcoin(CRYN/BTC) 0.22470099 471.210 986868.46891602 0.22470100 0.22470003 0.00%
Please log in Vertcoin(VTC/BTC) 0.00003888 185380.362 64509.07046323 0.00003900 0.00002922 -0.31%
Please log in QuarkCoin(QRK/BTC) 0.00000092 12862.000 111.27747227 0.00000097 0.00000089 -2.13%
Please log in Zeon(ZEON/BTC) 0.00000018 3336.000 5.42268617 0.00000018 0.00000016 12.50%
Please log in AIAScoin(AIAS/BTC) 0.00000025 12776.320 49.78926274 0.00000054 0.00000021 -16.67%
Please log in IONOS(IOX/BTC) 0.00000001 1190.000 0.11091434 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Myriad(XMY/BTC) 0.00000015 4219143.000 6235.18631745 0.00000017 0.00000014 7.14%
Please log in EXPANSE(EXP/BTC) 0.00000965 188798.000 17576.37459222 0.00001049 0.00000896 18.12%
Please log in InternetofPeople(IOP/BTC) 0.00000691 1756.000 112.90101593 0.00000695 0.00000680 1.02%
Please log in Sierracoin(SIERRA/BTC) 0.00000080 8013.000 74.93745922 0.00000088 0.00000076 -40.74%
Please log in GenesisX(XGS/BTC) 0.00000067 568.278 15.36387361 0.00000497 0.00000025 -85.98%
Please log in GoldKash(XGK/BTC) 0.00000001 4307.000 0.40143536 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PACcoin($PAC/BTC) 0.00000004 907290.000 320.10438997 0.00000004 0.00000002 0.00%
Please log in Verge(XVG/BTC) 0.00000069 4177.000 24.39034392 0.00000069 0.00000059 6.15%
Please log in Openbit(OPN/BTC) 0.00000003 1177.000 0.69279522 0.00000010 0.00000002 -57.14%
Please log in Fredcoin(FRED/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PredatorCoin(PRD/BTC) 0.00000001 26529.000 3.56873893 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in EthereumClassic(ETC/BTC) 0.00053980 239398.100 1203952.81051356 0.00054000 0.00053942 0.60%
Please log in UOUPipe(UOU/BTC) 0.00000002 1269959.000 201.32985366 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Vidulum(VDL/BTC) 0.00000229 590.000 12.46481498 0.00000229 0.00000224 0.44%
Please log in PyrexCoin(PYX/BTC) 0.00000005 404.000 0.20514493 0.00000007 0.00000004 0.00%
Please log in TetherUSDT(USDT/BTC) 0.00009831 3606430.000 3291073.83251001 0.00009864 0.00009676 -0.01%
Please log in Tron(TRX/BTC) 0.00000240 6777406.000 150507.49268338 0.00000240 0.00000233 2.56%
Please log in DEQUANT(DEQ/BTC) 0.00000054 26879.000 140.54842016 0.00000095 0.00000003 28.57%
Please log in 1X2Coin(1X2/BTC) 0.00001079 1455.000 140.39761394 0.00001079 0.00001030 6.62%
Please log in LRMCoin(LRM/BTC) 0.00000025 5205.000 15.92646099 0.00000036 0.00000025 -24.24%
Please log in CatoCoin(CATO/BTC) 0.00000200 11131.000 197.02414018 0.00000200 0.00000173 8.70%
Please log in Ballzcoin(BALLZ/BTC) 0.00000002 11159.000 1.90437133 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in NEO(NEO/BTC) 0.00116979 3570456.000 38925498.95022835 0.00117000 0.00116925 0.01%
Please log in PowoCoin(POWO/BTC) 0.00000001 230.080 0.02143722 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumTiger(ETIG/BTC) 0.00000001 9504.000 0.88582346 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Stelo(STL/BTC) 0.00000002 144.320 0.02665672 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/BTC) 0.00019951 3649031.000 4100885.48615900 0.00019987 0.00006602 198.44%
Please log in Ngin(NG/BTC) 0.00000034 973.000 2.27393046 0.00000034 0.00000014 41.67%
Please log in Auxilium(AUX/BTC) 0.00000090 45337.000 355.20439929 0.00000090 0.00000081 18.42%
Please log in DigiByte(DGB/BTC) 0.00000112 2395742.000 24686.99655140 0.00000115 0.00000106 -2.61%
Please log in AgricoinMN(AGCMN/BTC) 0.00000011 2499.000 2.16376176 0.00000011 0.00000002 0.00%
Please log in QMCoin(QMC/BTC) 0.00000038 1426.000 5.23869885 0.00000041 0.00000038 -9.52%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/BTC) 0.00000019 1808.000 3.51645074 0.00000022 0.00000019 -26.92%
Please log in Hostmasternode(HMN/BTC) 0.00000021 0.000 0.00000000 0.00000021 0.00000021 0.00%
Please log in Peercoin(PPC/BTC) 0.00003039 123800.000 34811.09581508 0.00003040 0.00003010 1.47%
Please log in ConcealNetwork(CCX/BTC) 0.00001197 1519.000 168.45940907 0.00001197 0.00001189 -0.17%
Please log in Electroneum(ETN/BTC) 0.00000056 358861.030 1778.77621399 0.00000057 0.00000055 7.69%
Please log in KemaCoin(KEMA/BTC) 0.00000017 1288.000 1.50321558 0.00000022 0.00000012 112.50%
Please log in Internalexchangecoin(IEX/BTC) 0.00018928 148.000 261.34336844 0.00018995 0.00018914 -0.14%
Please log in XBlocks(XBC/BTC) 0.00000048 148.000 0.78693261 0.00000062 0.00000048 -12.73%
Please log in MYCE(YCE/BTC) 0.00000069 1261.000 8.63743126 0.00000080 0.00000066 -13.75%
Please log in VecoCoin(VECO/BTC) 0.00000009 11667.000 10.38232826 0.00000015 0.00000004 -35.71%
Please log in BitcoinStash(BSH/BTC) 0.00003785 140.000 46.25724671 0.00003785 0.00003589 22.25%
Please log in MomoCash(MOC/BTC) 0.00000008 14131.000 12.47721129 0.00000011 0.00000008 -11.11%
Please log in HondaisCoin(HNDC/BTC) 0.00000001 2969.000 0.27672662 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in DesireCoin(DSR/BTC) 0.00000069 0.000 0.00000000 0.00000069 0.00000069 0.00%
Please log in LindaCoin(LINDA/BTC) 0.00000005 618726.000 269.26349147 0.00000005 0.00000004 0.00%
Please log in LightPayCoin(LPC/BTC) 0.00000978 0.000 0.00000000 0.00000978 0.00000978 0.00%
Please log in Whiffnetwork(WFF/BTC) 0.00000002 3013.000 0.46854320 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in MFITCOIN(MFIT/BTC) 0.00000000 14838.000 0.29611333 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in GENOM(GENOM/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000195 0.00000195 0.00%
Please log in SpectreSecurity (XSPC/BTC) 0.00000003 119336.000 40.05322024 0.00000004 0.00000003 0.00%
Please log in MenaPay(MPAY/BTC) 0.00000503 7605.000 351.57433125 0.00000506 0.00000496 2.86%
Please log in Foldingcoin(FLDC/BTC) 0.00000011 15033.272 14.83288284 0.00000011 0.00000005 83.33%
Please log in Yoniex(YON/BTC) 0.00200000 0.000 0.00000000 0.00000023 0.00000023 0.00%
Please log in NibbleClassic(NBX/BTC) 0.00000008 1323974.124 965.48121912 0.00000009 0.00000008 60.00%
Please log in PascalCoin(PASC/BTC) 0.00001805 52146.177 10459.64628576 0.00002392 0.00001790 -24.63%
Please log in InsaneCoin(INSN/BTC) 0.00000067 1341.000 7.18361450 0.00000072 0.00000059 34.00%
Please log in MygenCoin(MGEN/BTC) 0.00007500 14.000 9.78655979 0.00007500 0.00007500 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/BTC) 0.00000014 103752.000 135.38335352 0.00000014 0.00000014 0.00%
Please log in PatentTX(PTX/BTC) 0.00000132 164.000 1.97129275 0.00000132 0.00000121 5.60%
Please log in APRCoin(APR/BTC) 0.00000079 157.000 1.16916767 0.00000088 0.00000073 -10.23%
Please log in EAZY(EZY/BTC) 0.00000168 185.000 2.63034765 0.00000186 0.00000167 23.53%
Please log in MobileCryptoPayCoin(MCPC/BTC) 0.00000022 9398.000 27.96914903 0.00000035 0.00000020 -92.44%
Please log in HELPICO(HELP/BTC) 0.00175514 166.006 2632.02777518 0.00175514 0.00175428 16.96%
Please log in 404Coin(404/BTC) 0.00000001 14168.000 1.32053313 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Satoshicoin(SATC/BTC) 0.00000114 133.000 1.40218100 0.00000120 0.00000106 0.00%
Please log in FUNDIN(FDN/BTC) 0.00000001 53813.000 5.01565849 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/BTC) 0.00012287 159.000 184.62755149 0.00012298 0.00012285 -6.13%
Please log in Electronero(ETNX/BTC) 0.00003944 36661.000 13474.06291359 0.00003948 0.00003935 0.05%
Please log in eXPerienceChain(XPC/BTC) 0.00000001 17346.000 1.61673967 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/BTC) 0.00000001 11706186.000 1091.07894491 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Teloscoin(TELOS/BTC) 0.00000028 58210.537 162.16748998 0.00000032 0.00000025 3.70%
Please log in BLibrary(BLIB/BTC) 0.00000003 2692.000 0.95237207 0.00000005 0.00000003 -40.00%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/BTC) 0.00000806 456.000 34.23804641 0.00000807 0.00000804 0.12%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/BTC) 0.00000018 85.000 0.16021996 0.00000021 0.00000018 0.00%
Please log in DASH(DASH/BTC) 0.01102550 723.413 77103.82952744 0.01166416 0.01100000 -5.74%
Please log in VeggieCoin(VEGI/BTC) 0.00000052 385.000 1.89206822 0.00000054 0.00000051 -3.70%
Please log in CRowdCLassic(CRCL/BTC) 0.00000004 450.000 0.18408052 0.00000006 0.00000002 0.00%
Please log in Galilel(GALI/BTC) 0.00000265 207.000 5.01957311 0.00000267 0.00000261 4.74%
Please log in SecureCash(SCSX/BTC) 0.00000835 108.000 8.27877714 0.00000842 0.00000801 0.72%
Please log in Q8eCoin(Q8E/BTC) 0.00000001 366617.000 34.17065896 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BitcoinONE(BTCONE/BTC) 0.00000007 542.000 0.41411128 0.00000010 0.00000007 -12.50%
Please log in Bittrader(TRD/BTC) 0.00000010 12761.000 11.89393233 0.00000010 0.00000010 0.00%
Please log in Stablecoin(STABL/BTC) 0.00101640 133.000 1259.96085376 0.00101640 0.00101640 0.00%
Please log in DelionCoin(DLN/BTC) 0.00000004 1300.000 1.08080902 0.00000014 0.00000003 -33.33%
Please log in Decentralway(DCW/BTC) 0.00000004 13585.000 3.22182868 0.00000007 0.00000001 -55.56%
Please log in ScopeCoin(XSCP/BTC) 0.00000002 33818.000 6.26572839 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in AcreageCoin(ACR/BTC) 0.00000239 1415.000 32.38167583 0.00000250 0.00000239 -5.53%
Please log in HospitalCoin(HOSP/BTC) 0.00000014 73299.000 72.14679839 0.00000029 0.00000005 -6.67%
Please log in MonetaVerde(MCN/BTC) 0.00000019 2425.001 2.90726069 0.00000019 0.00000009 35.71%
Please log in ZentCash(ZTC/BTC) 0.00000001 1157497.000 107.88489141 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in MicroCoin(MCC/BTC) 0.00000013 10792.000 16.18939323 0.00000023 0.00000009 18.18%
Please log in Gwaycoin(GWAY/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in ImageCoin(IMG/BTC) 0.00002425 2546.000 572.98434150 0.00002428 0.00002414 1.34%
Please log in RhodiumCoin(RHOX/BTC) 0.00000001 136065.000 12.68198340 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BazzEX(BAZZ/BTC) 0.00000001 601024.000 78.79476186 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumX(ETX/BTC) 0.00000011 67743.000 67.95060117 0.00000011 0.00000010 10.00%
Please log in Elphyrecoin(ELPH/BTC) 0.00000001 8306.876 0.82803616 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in BitHostCoin(BIH/BTC) 0.00000084 234767.000 1822.03336750 0.00000084 0.00000081 0.00%
Please log in Energoncoin(TFG1/BTC) 0.00049049 306093.000 1399312.06198154 0.00049099 0.00049001 -0.02%
Please log in Vulcano(VULC/BTC) 0.00000014 22228.000 29.93941653 0.00000014 0.00000014 -6.67%
Please log in Stellar(XLM/BTC) 0.00000857 1355837.487 105573.82896821 0.00000868 0.00000830 2.88%
Please log in Zcoin(XZC/BTC) 0.00088741 501944.000 4152015.94966912 0.00088796 0.00088698 -0.01%
Please log in Ripple(XRP/BTC) 0.00002916 483910.334 134302.97632584 0.00002980 0.00002900 -7.16%
Please log in EOS(EOS/BTC) 0.00040435 7205194.000 27123676.75552241 0.00040439 0.00040340 0.18%
Please log in Cardano(ADA/BTC) 0.00001927 3652502.000 654688.24941746 0.00002000 0.00001814 -3.07%
Please log in MIOTA(IOTA/BTC) 0.00005577 3683626.000 1913008.12731848 0.00005650 0.00005469 0.22%
Please log in NEM(XEM/BTC) 0.00000974 9846.000 947.81461459 0.00001098 0.00000964 -5.44%
Please log in Waves(WAVES/BTC) 0.00014262 3212364.000 4258564.86858048 0.00014274 0.00014175 0.02%
Please log in Geminidollar(GUSD/BTC) 0.00008217 2325090.000 1782882.84891415 0.00008298 0.00008113 -0.32%
Please log in WHENToken(WHEN/BTC) 0.00000310 0.000 0.00000000 0.00000021 0.00000021 0.00%
Please log in BitcoinTurboKoin(BTK/BTC) 0.00000001 12577970.000 1172.33386149 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Bitcoinsvgold(BSVG/BTC) 0.00000016 1081.700 1.46705191 0.00000016 0.00000004 0.00%
Please log in Litenero(LTNX/BTC) 0.00002490 11856534.000 2751679.52838102 0.00002490 0.00002490 0.00%
Please log in OneDEX(ODEX/BTC) 0.000000010 3090.000 0.28800447 0.000000000 0.000000000 0.00%
Please log in StellarGold(XLMG/BTC) 0.00000370 11094.000 385.77062167 0.00000370 0.00000370 2.49%
Please log in Goldnero(GLDX/BTC) 0.00012999 23188.000 28084.99291639 0.00012999 0.00012990 0.04%
Please log in USDCoin(USDC/BTC) 0.00008827 2775302.000 2285299.42240656 0.00008910 0.00008722 -0.93%
Please log in PaxosStandard(PAX/BTC) 0.00008985 3594291.000 2988965.72327337 0.00009000 0.00008805 0.00%
Please log in OKB(OKB/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in HuobiToken(HT/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in LEOToken(LEO/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000100 0.00000100 0%
Please log in Ravencoin(RVN/BTC) 0.00000493 9052388.000 418056.16581228 0.00000500 0.00000415 -1.40%
Please log in TrueUSD(TUSD/BTC) 0.00008993 1517733.000 1272396.17783577 0.00008999 0.00008990 -0.07%
Please log in RioCoin(RC/BTC) 0.00119990 23195.000 259415.48326964 0.00119999 0.00119990 -0.01%
Please log in CannabisKashGold(BUDZ/BTC) 0.00000000 10618.000 1.88610308 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in TetherERC20(USDTERC20/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00001628 0.00001628 0%
Please log in Super8(S8/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BitcoinRegular(BTRL/BTC) 0.00003000 117.772 35.99608537 0.00003500 0.00003000 -14.29%
Please log in TraderCash(TRC/BTC) 0.00000100 25.011 0.42874452 0.01100006 0.00000100 0.00%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Dogecoin(DOGE/ETH) 0.00001775 368300.590 1594.32654224 0.00001780 0.00001396 27.06%
Please log in BitcoinSV(BSV/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000999 0.00000999 0%
Please log in GreenPayCoin(GPC/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00057930 0.00057930 0%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/ETH) 0.00050000 179.870 20.17491285 0.00050000 0.00050000 138.10%
Please log in BitTubecoin(TUBE/ETH) 0.00001129 0.000 0.00000000 0.00001129 0.00001129 0.00%
Please log in 808TA(808TA/ETH) 0.0000000000 3023418563.000 90.17559436 0.0000000000 0.0000000000 0%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/ETH) 0.00000017 3000.000 0.15211110 0.00000017 0.00000017 -5.56%
Please log in Ubricoin(UBN/ETH) 0.00001000 24038.000 55.51309534 0.00001000 0.00000555 0.00%
Please log in eCreditcoin(ECR/ETH) 0.00000000 399861.000 0.13324335 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in GricCoin(GC/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/ETH) 0.00000000 13155.000 0.00108863 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACcoin($PAC/ETH) 0.00000150 0.000 0.00000000 0.00001000 0.00001000 0.00%
Please log in TetherUSDT(USDT/ETH) 0.00389956 7096729.000 8253799.09298323 0.00389999 0.00389900 0.01%
Please log in Tron(TRX/ETH) 0.00010138 2069112.000 62564.36187746 0.00010138 0.00010138 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/ETH) 0.00007469 13420.000 298.30089812 0.00007474 0.00007447 0.36%
Please log in TRADcoin(TRAD/ETH) 0.00004974 19868.000 296.20670406 0.00005020 0.00004965 -0.40%
Please log in NEO(NEO/ETH) 0.05999997 3640098.000 65140551.60371813 0.05999999 0.05999900 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/ETH) 0.00639997 3327274.000 6351196.62745386 0.00639999 0.00639990 -0.00%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/ETH) 0.00000840 0.000 0.00000000 0.00000004 0.00000004 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/ETH) 0.00000002 0.000 0.00000000 0.00000005 0.00000005 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000003 0.00000003 0%
Please log in Electronero(ETNX/ETH) 0.00338490 13.710 13.84120943 0.00338490 0.00338490 0.00%
Please log in eXPerienceChain(XPC/ETH) 0.00000063 8434225.500 209.91353676 0.00000070 0.00000063 -20.25%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 2.15000000 2.15000000 0.00%
Please log in CRYMcoin(CRYM/ETH) 0.00899996 138.000 370.43266510 0.00899999 0.00899989 -0.00%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/ETH) 0.00000458 0.000 0.00000000 500.00000000 500.00000000 0.00%
Please log in VeggieCoin(VEGI/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in EOS(EOS/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in Rizubot(RZB/ETH) 0.00000001 140743.000 0.58633460 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in Itubagus(ITB/ETH) 0.00000089 0.000 0.00000000 0.00000089 0.00000089 0.00%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in RELAY(RELAY/LTC) 0.00000006 0.000 0.00000000 100.00000000 100.00000000 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/LTC) 0.00002200 4814.000 7.70553252 0.00000100 0.00000100 -4.35%
Please log in GoldKash(XGK/LTC) 0.00000000 11608.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACcoin($PAC/LTC) 0.00033940 0.000 0.00000000 0.00002000 0.00002000 0.00%
Please log in Tron(TRX/LTC) 0.00014541 1596507.000 25588.26748235 0.00014541 0.00014541 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/LTC) 0.00023892 10086.000 263.57233965 0.00023892 0.00023701 1.52%
Please log in 404Coin(404/LTC) 0.00005000 0.000 0.00000000 0.00900001 0.00900001 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/LTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000013 0.00000013 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/LTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in XP(XP/LTC) 0.00000005 10978.000 0.07193762 0.00000013 0.00000005 0.00%
Please log in Litenero(LTNX/LTC) 0.00186423 2679927.000 550678.64754570 0.00186423 0.00186423 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/LTC) 0.00999995 22302.000 24581.99148779 0.00999999 0.00999990 -0.00%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in DogeCoinPrivate(DOGP/DOGE) 0.03888620 718749.000 104.20309631 0.03888620 0.03888611 -0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/DOGE) 1.50000000 0.000 0.00000000 1.00000000 1.00000000 0.00%
Please log in PACcoin($PAC/DOGE) 0.45000000 0.000 0.00000000 0.04000100 0.04000100 0.00%
Please log in Fredcoin(FRED/DOGE) 0.00023075 0.000 0.00000000 0.00023075 0.00023075 0.00%
Please log in Tron(TRX/DOGE) 6.44101490 1990500.000 47798.78448713 6.44101490 6.44101490 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/DOGE) 6.00000000 11129.000 248.94749454 6.00000000 6.00000000 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/DOGE) 320.70000000 4849.000 5779.59827396 323.50000000 315.10000000 0.19%
Please log in DeroGold(DEGO/DOGE) 0.00000010 5898967773.000 2.05025585 0.00000010 0.00000009 11.11%
Please log in Whiffnetwork(WFF/DOGE) 0.00001633 3068.000 0.00018678 0.00001633 0.00001633 0.00%
Please log in 404Coin(404/DOGE) 0.01000000 1072.494 0.03441166 0.01000000 0.00400000 17.65%
Please log in Skycoin(SKY/DOGE) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000229 0.00000229 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/DOGE) 0.00005226 1341540.000 0.27229447 0.00005986 0.00004886 -2.79%
Please log in Teloscoin(TELOS/DOGE) 3.00000000 0.000 0.00000000 3.00000000 3.00000000 0.00%
Please log in FREEcoin(FREE/DOGE) 0.00002050 26540738.000 2.02846361 0.00002050 0.00002050 0.00%
Please log in OneDEX(ODEX/DOGE) 0.000150000 12129927.000 6.93664061 0.000150000 0.000150000 -4.46%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in BitcoinSV(BSV/USDT) 162.89999932 384553.850 62643821.88113692 162.89999999 162.89999807 0.00%
Please log in TitleNetwork(TNET/USDT) 2.69999997 60859.829 168654.49661387 2.70000000 2.69999997 -5.59%
Please log in OTOCASH(OTO/USDT) 0.59999991 5289.000 3173.39969407 0.59999999 0.59999990 -0.00%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/USDT) 0.17000000 0.000 0.00000000 0.16000000 0.16000000 0.00%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/USDT) 0.00111125 0.000 0.00000000 0.00111125 0.00111125 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/USDT) 0.00350000 0.000 0.00000000 0.00350000 0.00350000 0.00%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/USDT) 0.00800000 0.000 0.00000000 0.00800000 0.00800000 0.00%
Please log in NEO(NEO/USDT) 15.08043663 363239.150 5477781.92582291 15.08043694 15.08037661 0.00%
Please log in EOS(EOS/USDT) 4.80036992 379604.750 1822220.55702472 4.80036992 4.80031451 0.00%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in BitTorrent(BTT/TRX) 0.04299997 1397070.000 11198421.68479777 0.04299999 0.04299990 0.00%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Ubricoin(UBN/FNB) 0.02500000 0.000 0.00000000 0.00250000 0.00250000 0.00%

به انجمن ما بپیوندید

تماس با ما توسط رسانه های اجتماعی ما
FINEXBOX PLATFORM FEATURES
Finexbox is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to securely trade with up to 3.3x leverage. We also boast a suite of order types to help traders take advantage of every situation.
exchange
Exchange
Finexbox offers the most liquid order book in the world, allowing users to easily exchange Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO and many other digital assets with minimal slippage.
trading
Margin Trading
Finexbox allows up to 3.3x leverage trading by providing traders with access to the peer-to-peer funding market.
funding
Margin Funding
Liquidity providers can earn interest by providing funding to traders wanting to trade with leverage. Funding is traded on an order book at various rates and periods.
orders
Order Types
Finexbox offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.
layout
Customizable Interface
Organize your workspace according to your needs: compose your layout, choose between themes, set up notifications and data preferences.
security
Security
Security of user information and funds is our first priority. Learn more about our security features and integrations.
Advanced Chart Tools
Prefer a graphical trading experience? Trade directly from the Finexbox charts:
  • Visualize your orders, positions, and price alerts
  • Drag to change price
  • Tap to modify order properties
  • See your position profits
Finexbox has integrated TradingView charts so you can enjoy a complete suite of tools to draw, annotation, download and share your charts.
api
API
Finexbox's API are designed to offer an easy and efficient way to build digital asset trading applications and tools: create your own charts, monitor and edit your orders and positions,track your trading history and wallets movements. Discover all the possibilities.
View Finexbox API Documentation
English
Copyright © 2013-2019 FinexBox Inc. All rights reserved.

finexbox dogecoin buy dogecoin exchange dogecoin to btc sell doge buying dogecoin invest doge buy doge hondaiscoin btc recharge btc recharge buy xmr doge buy dogecoin trading buy dogecoin dogecoin ethereum> eth to bitcoin