داده های واقعی، معاملات واقعی

all
 
BTC
 
ETH
 
LTC
 
DOGE
 
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
بدون اطلاعات
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Dogecoin(DOGE/BTC) 0.00000052 10493505.969 22281.87 0.00000054 0.00000052 -1.89%
Please log in MenaPay(MPAY/BTC) 0.00004113 100.000 16.49 0.00004113 0.00004113 0.00%
Please log in zcash(ZEC/BTC) 0.01301392 14329.720 743853.10 0.01301491 0.01293819 0.96%
Please log in PIVX(PIVX/BTC) 0.00026013 712204.840 741692.81 0.00026050 0.00025863 0.13%
Please log in ETH(ETH/BTC) 0.03946421 8435.730 1334532.84 0.03949976 0.03939634 0.05%
Please log in Monero(XMR/BTC) 0.01234884 18258.660 952987.54 0.01341343 0.01231000 -7.33%
Please log in Horizen(ZEN/BTC) 0.00146471 189431.400 1108474.53 0.00146472 0.00145880 0.67%
Please log in BitcoinCash(BCHABC/BTC) 0.04535833 2.360 429.18 0.04535862 0.04535677 0.01%
Please log in SpectreSecurity (XSPC/BTC) 0.00000019 315782.344 179.52 0.00000019 0.00000012 72.73%
Please log in Litecoin(LTC/BTC) 0.01544877 37151.585 2307116.52 0.01704900 0.01540000 -0.34%
Please log in GlobalToken(GLT/BTC) 0.00000046 748171.000 1334.53 0.00000049 0.00000040 4.55%
Please log in CharityCoin(CHRT/BTC) 0.00000791 766.000 24.41 0.00000799 0.00000790 -0.50%
Please log in Zclassic(ZCL/BTC) 0.00024011 1473189.100 1411491.24 0.00024067 0.00023817 0.17%
Please log in MonaCoin(MONA/BTC) 0.00013339 48290.000 28043.60 0.00015299 0.00013339 -7.99%
Please log in MerebelCoin(MERI/BTC) 0.00005995 762.000 183.14 0.00005999 0.00005990 0.05%
Please log in MFITCOIN(MFIT/BTC) 0.00000035 242929.000 188.73 0.00000035 0.00000003 6.06%
Please log in Feathercoin(FTC/BTC) 0.00000567 1444836.000 32645.85 0.00000572 0.00000552 -0.18%
Please log in Vertcoin(VTC/BTC) 0.00011027 167785.050 75140.24 0.00012283 0.00009215 -9.07%
Please log in QuarkCoin(QRK/BTC) 0.00000152 289932.000 1737.39 0.00000154 0.00000145 3.40%
Please log in Zeon(ZEON/BTC) 0.00000056 7420.000 14.36 0.00000057 0.00000048 64.71%
Please log in GENOM(GENOM/BTC) 0.00000001 12758.000 0.51 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in AIAScoin(AIAS/BTC) 0.00000045 25522.620 54.07 0.00000069 0.00000030 -37.50%
Please log in IONOS(IOX/BTC) 0.00000001 4448.000 0.18 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in LightPayCoin(LPC/BTC) 0.00002298 222844.321 20472.29 0.00002301 0.00002263 -0.56%
Please log in Myriad(XMY/BTC) 0.00000049 679585.000 1335.66 0.00000057 0.00000037 4.26%
Please log in EXPANSE(EXP/BTC) 0.00002925 230592.000 27118.28 0.00002941 0.00002921 -0.44%
Please log in InternetofPeople(IOP/BTC) 0.00004863 2387.000 465.56 0.00004874 0.00004857 0.04%
Please log in Sierracoin(SIERRA/BTC) 0.00000288 118284.000 1339.67 0.00000290 0.00000272 1.41%
Please log in GenesisX(XGS/BTC) 0.00002888 5895.600 682.67 0.00002888 0.00002888 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/BTC) 0.00000001 8040.000 0.32 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PACcoin($PAC/BTC) 0.00000021 3653633.000 3334.48 0.00000023 0.00000019 -4.55%
Please log in Verge(XVG/BTC) 0.00000306 72436.000 883.68 0.00000312 0.00000293 0.00%
Please log in Bytecoin(BCN/BTC) 0.00000018 0.000 0.00 0.00000011 0.00000011 0.00%
Please log in Openbit(OPN/BTC) 0.00000134 2624.000 9.49 0.00000141 0.00000091 211.63%
Please log in Fredcoin(FRED/BTC) 0.00000001 7745.000 0.31 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PredatorCoin(PRD/BTC) 0.00000002 46707.000 3.48 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumClassic(ETC/BTC) 0.00121214 2134.880 10249.93 0.00121214 0.00119650 2.48%
Please log in UOUPipe(UOU/BTC) 0.00000002 14380728.000 878.98 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Vidulum(VDL/BTC) 0.00000215 3398.000 29.32 0.00000218 0.00000212 -1.38%
Please log in PyrexCoin(PYX/BTC) 0.00000096 863.000 3.37 0.00000100 0.00000094 -1.03%
Please log in TetherUSDT(USDT/BTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in Tron(TRX/BTC) 0.00000598 6700491.000 161027.00 0.00000615 0.00000577 -2.29%
Please log in 1X2Coin(1X2/BTC) 0.00006695 15730.283 4654.68 0.00006700 0.00006688 -63.42%
Please log in LRMCoin(LRM/BTC) 0.00011706 9153.000 4296.14 0.00011707 0.00011706 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/BTC) 0.00000544 22230.000 482.07 0.00000550 0.00000526 2.64%
Please log in Ballzcoin(BALLZ/BTC) 0.00000003 38826.297 5.48 0.00000004 0.00000002 -25.00%
Please log in NEO(NEO/BTC) 0.00208357 5951.000 49636.07 0.00208370 0.00207956 0.30%
Please log in PowoCoin(POWO/BTC) 0.00000002 2678.380 0.21 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumTiger(ETIG/BTC) 0.00000001 18405.000 0.74 0.00000001 0.00000001 -50.00%
Please log in Stelo(STL/BTC) 0.00000019 398.880 0.23 0.00000019 0.00000008 111.11%
Please log in KingsCoin(KGS/BTC) 0.00001000 0.000 0.00 0.00001000 0.00001000 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/BTC) 0.00057748 240703.000 558761.68 0.00057993 0.00057732 0.58%
Please log in Ngin(NG/BTC) 0.00000073 2390.000 6.12 0.00000076 0.00000061 192.00%
Please log in Auxilium(AUX/BTC) 0.00000083 131442.000 481.52 0.00000099 0.00000081 -9.78%
Please log in DigiByte(DGB/BTC) 0.00000381 3466241.000 52857.91 0.00000390 0.00000371 2.14%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/BTC) 0.00000406 54480.000 887.55 0.00000415 0.00000399 -1.69%
Please log in AgricoinMN(AGCMN/BTC) 0.00000134 4811.000 26.92 0.00000149 0.00000123 -16.77%
Please log in QMCoin(QMC/BTC) 0.00000010 9880.000 68.08 0.00000011 0.00000010 -98.82%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/BTC) 0.00000035 3492.062 5.69 0.00000042 0.00000032 -16.67%
Please log in Hostmasternode(HMN/BTC) 0.00001532 2385.000 146.99 0.00001544 0.00001528 -0.33%
Please log in Peercoin(PPC/BTC) 0.00012160 1471909.000 717602.99 0.00012160 0.00012159 0.00%
Please log in ConcealNetwork(CCX/BTC) 0.00001456 47.000 2.74 0.00001456 0.00001456 3.19%
Please log in Electroneum(ETN/BTC) 0.00000164 3586311.130 23460.91 0.00000165 0.00000160 -0.61%
Please log in KemaCoin(KEMA/BTC) 0.00000081 2497.000 8.18 0.00000082 0.00000081 -1.22%
Please log in Internalexchangecoin(IEX/BTC) 0.00075814 264.000 802.97 0.00075895 0.00075799 -0.04%
Please log in XBlocks(XBC/BTC) 0.00000084 256.000 0.82 0.00000086 0.00000068 5.00%
Please log in MYCE(YCE/BTC) 0.00000069 2389.000 6.88 0.00000079 0.00000061 -2.82%
Please log in VecoCoin(VECO/BTC) 0.00000089 144258.000 474.49 0.00000090 0.00000072 0.00%
Please log in BitcoinStash(BSH/BTC) 0.00001001 244.000 9.79 0.00001001 0.00001001 0.00%
Please log in MomoCash(MOC/BTC) 0.00000011 35139.489 17.55 0.00000016 0.00000010 -26.67%
Please log in HondaisCoin(HNDC/BTC) 0.00000001 5888.000 0.24 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in DesireCoin(DSR/BTC) 0.00000098 2949633.000 11212.35 0.00000099 0.00000090 0.00%
Please log in LindaCoin(LINDA/BTC) 0.00000009 2980853.000 1045.24 0.00000009 0.00000008 12.50%
Please log in Whiffnetwork(WFF/BTC) 0.00000002 8974.000 0.58 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in NibbleClassic(NBX/BTC) 0.00000071 86092.610 256.95 0.00000071 0.00000071 0.00%
Please log in PascalCoin(PASC/BTC) 0.00006191 6888.000 1635.72 0.00006191 0.00005890 9.27%
Please log in InsaneCoin(INSN/BTC) 0.00000091 2456.000 8.77 0.00000095 0.00000080 -4.21%
Please log in MygenCoin(MGEN/BTC) 0.00009990 87891.000 35211.57 0.00009999 0.00009981 -0.07%
Please log in JUMBO(JUMBO/BTC) 0.00000023 1157581.000 1067.49 0.00000023 0.00000023 0.00%
Please log in PatentTX(PTX/BTC) 0.00000493 2185.000 43.12 0.00000500 0.00000480 0.20%
Please log in APRCoin(APR/BTC) 0.00000197 1748.000 14.17 0.00000210 0.00000190 -2.96%
Please log in EAZY(EZY/BTC) 0.00001286 1664.000 85.54 0.00001290 0.00001271 0.39%
Please log in MobileCryptoPayCoin(MCPC/BTC) 0.00001409 1068.000 63.84 0.00001767 0.00001405 2.18%
Please log in HELPICO(HELP/BTC) 0.00108088 230.000 996.41 0.00108091 0.00108002 0.04%
Please log in 404Coin(404/BTC) 0.00000001 25094.703 1.01 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Satoshicoin(SATC/BTC) 0.00000485 1738.000 33.70 0.00000491 0.00000471 0.41%
Please log in FUNDIN(FDN/BTC) 0.00000000 53823.000 6.37 0.00000003 0.00000000 0%
Please log in Skycoin(SKY/BTC) 0.00032737 288.000 377.62 0.00032747 0.00032692 0.21%
Please log in Electronero(ETNX/BTC) 0.00008093 44919.020 15402.59 0.00009025 0.00008088 102.33%
Please log in eXPerienceChain(XPC/BTC) 0.00000001 40348.000 1.62 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/BTC) 0.00000001 30744718.000 1232.70 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Teloscoin(TELOS/BTC) 0.00000087 51485.000 179.27 0.00000088 0.00000085 22.54%
Please log in BLibrary(BLIB/BTC) 0.00000000 26771.000 0.19 0.00000002 0.00000000 0%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/BTC) 0.00000815 5741.000 187.30 0.00000816 0.00000812 0.37%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/BTC) 0.00000032 5802.000 7.52 0.00000034 0.00000031 0.00%
Please log in DASH(DASH/BTC) 0.02419387 2324.890 225542.19 0.02419992 0.02418937 -0.01%
Please log in VeggieCoin(VEGI/BTC) 0.00000057 5765.000 13.30 0.00000060 0.00000056 -1.72%
Please log in CRowdCLassic(CRCL/BTC) 0.00000011 7719.790 3.38 0.00000013 0.00000008 0.00%
Please log in Galilel(GALI/BTC) 0.00000124 4128.000 16.26 0.00000126 0.00000000 -46.55%
Please log in SecureCash(SCSX/BTC) 0.00001001 631.000 90.87 0.00001001 0.00001000 -75.79%
Please log in EthereumCashPro(ECP/BTC) 0.00000003 70656.000 8.50 0.00000003 0.00000003 0.00%
Please log in Q8eCoin(Q8E/BTC) 0.00000002 4237447.000 339.80 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in BitcoinONE(BTCONE/BTC) 0.00000003 6789.000 1.26 0.00000007 0.00000003 -25.00%
Please log in Bittrader(TRD/BTC) 0.00000217 2221.000 14.82 0.00000247 0.00000036 578.12%
Please log in Stablecoin(STABL/BTC) 0.00088000 1721.000 6072.25 0.00088000 0.00088000 0.00%
Please log in DelionCoin(DLN/BTC) 0.00001615 30131.600 1256.01 0.00001688 0.00000402 -7.18%
Please log in Decentralway(DCW/BTC) 0.00001507 22200.000 1422.95 0.00001694 0.00001507 -11.09%
Please log in ScopeCoin(XSCP/BTC) 0.00000020 351477.500 267.08 0.00000020 0.00000016 5.26%
Please log in AcreageCoin(ACR/BTC) 0.00000299 6142.285 64.62 0.00000302 0.00000257 42.38%
Please log in HospitalCoin(HOSP/BTC) 0.00000027 138219.000 168.88 0.00000039 0.00000018 -28.95%
Please log in MonetaVerde(MCN/BTC) 0.00000009 4364.970 4.48 0.00000020 0.00000009 12.50%
Please log in ZentCash(ZTC/BTC) 0.00000001 4562.000 0.18 0.00000020 0.00000020 0.00%
Please log in MicroCoin(MCC/BTC) 0.00000083 27627.000 86.68 0.00000089 0.00000069 -7.78%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Dogecoin(DOGE/ETH) 0.00002992 355684.000 0.00000000 0.00003000 0.00002980 -0.17%
Please log in GoldKash(XGK/ETH) 0.00000000 26068.000 0.00000000 0.00000002 0.00000000 0%
Please log in PACcoin($PAC/ETH) 0.00005800 0.000 0.00000000 0.00005800 0.00005800 0.00%
Please log in Tron(TRX/ETH) 0.00010139 1952675.000 0.00000000 0.00010139 0.00010139 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/ETH) 0.00009345 33930.000 0.00000000 0.00009355 0.00009263 1.33%
Please log in TRADcoin(TRAD/ETH) 0.00005391 105669.000 0.00000000 0.00005405 0.00005120 10.88%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/ETH) 0.00000100 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in Skycoin(SKY/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in Electronero(ETNX/ETH) 0.00338490 121.240 0.00000000 0.00338490 0.00338490 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in CRYMcoin(CRYM/ETH) 0.00899984 1556.000 0.00000000 0.00900000 0.00899981 -0.00%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in VeggieCoin(VEGI/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in EthereumCashPro(ECP/ETH) 0.00000111 148842.000 0.00000000 0.00000151 0.00000104 -24.49%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in Dogecoin(DOGE/LTC) 0.00003450 23203.340 0.00000000 0.00004793 0.00003202 -26.30%
Please log in GoldKash(XGK/LTC) 0.00000001 6027380.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PACcoin($PAC/LTC) 0.00000026 0.000 0.00000000 0.00000029 0.00000029 0.00%
Please log in Tron(TRX/LTC) 0.00044531 1543834.000 0.00000000 0.00044531 0.00044531 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/LTC) 0.00120469 24660.000 0.00000000 0.00120526 0.00120042 0.66%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/LTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in 404Coin(404/LTC) 0.04000000 0.000 0.00000000 0.00000085 0.00000085 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/LTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000012 0.00000012 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/LTC) 0.00000004 640209.000 0.00000000 0.00000004 0.00000004 -50.00%
Please log in XP(XP/LTC) 0.00000010 243475.000 0.00000000 0.00000019 0.00000010 0.00%
Please log in EthereumCashPro(ECP/LTC) 0.00000700 0.000 0.00000000 0.00001000 0.00001000 0.00%
Please log in Bittrader(TRD/LTC) 0.00070000 0.000 0.00000000 0.00100000 0.00100000 0.00%
نماد آخرین قیمت BTC جلد 24 ساعته 24 ساعته دلار VOL قیمت حداکثر قیمت حداقل تغییر 24 ساعته
Please log in PACcoin($PAC/DOGE) 0.49000000 0.000 0.00000000 0.90000000 0.90000000 0.00%
Please log in Fredcoin(FRED/DOGE) 0.00050206 19088.000 0.00000000 0.00050223 0.00050051 0.23%
Please log in Tron(TRX/DOGE) 8.55000000 2003621.000 0.00000000 8.55000000 8.55000000 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/DOGE) 6.00000000 26646.000 0.00000000 6.00000000 6.00000000 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/DOGE) 880.00000000 1623.000 0.00000000 880.00000000 880.00000000 0.00%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/DOGE) 35.00000000 0.000 0.00000000 35.00000000 35.00000000 0.00%
Please log in DeroGold(DEGO/DOGE) 0.00000072 929094713.450 0.00000000 0.00000072 0.00000072 -1.37%
Please log in Whiffnetwork(WFF/DOGE) 0.00300000 205553.307 0.00000000 0.00300000 0.00300000 0.00%
Please log in 404Coin(404/DOGE) 0.01000000 0.000 0.00000000 0.01000000 0.01000000 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/DOGE) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000020 0.00000020 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/DOGE) 0.00019310 17931149.000 0.00000000 0.00020190 0.00018460 -1.33%
Please log in Teloscoin(TELOS/DOGE) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000090 0.00000090 0%

به انجمن ما بپیوندید

تماس با ما توسط رسانه های اجتماعی ما
FINEXBOX PLATFORM FEATURES
Finexbox is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to securely trade with up to 3.3x leverage. We also boast a suite of order types to help traders take advantage of every situation.
exchange
Exchange
Finexbox offers the most liquid order book in the world, allowing users to easily exchange Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO and many other digital assets with minimal slippage.
trading
Margin Trading
Finexbox allows up to 3.3x leverage trading by providing traders with access to the peer-to-peer funding market.
funding
Margin Funding
Liquidity providers can earn interest by providing funding to traders wanting to trade with leverage. Funding is traded on an order book at various rates and periods.
orders
Order Types
Finexbox offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.
layout
Customizable Interface
Organize your workspace according to your needs: compose your layout, choose between themes, set up notifications and data preferences.
security
Security
Security of user information and funds is our first priority. Learn more about our security features and integrations.
Advanced Chart Tools
Prefer a graphical trading experience? Trade directly from the Finexbox charts:
  • Visualize your orders, positions, and price alerts
  • Drag to change price
  • Tap to modify order properties
  • See your position profits
Finexbox has integrated TradingView charts so you can enjoy a complete suite of tools to draw, annotation, download and share your charts.
api
API
Finexbox's API are designed to offer an easy and efficient way to build digital asset trading applications and tools: create your own charts, monitor and edit your orders and positions,track your trading history and wallets movements. Discover all the possibilities.
View Finexbox API Documentation
English
Copyright © 2013-2018 FinexBox Inc. All rights reserved.

finexbox dogecoin buy dogecoin exchange dogecoin to btc sell doge buying dogecoin invest doge buy doge hondaiscoin btc recharge btc recharge buy xmr doge buy dogecoin trading buy dogecoin dogecoin ethereum> eth to bitcoin