ຂໍ້ມູນຈິງ, ການຊື້ຂາຍທີ່ແທ້ຈິງ

all
 
BTC
 
ETH
 
LTC
 
DOGE
 
USDT
 
FNB
 
TRX
 
ຊື່ສະກຸນເງິນ ລາຄາຫຼ້າສຸດ 24H ປະລິມານ 24H ລາຍໄດ້ ລາຄາສູງສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ 24H ປ່ຽນແປງ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເທື່ອ
ຊື່ສະກຸນເງິນ ລາຄາຫຼ້າສຸດ 24H ປະລິມານ 24H ລາຍໄດ້ ລາຄາສູງສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ 24H ປ່ຽນແປງ
Please log in FinexboxToken(FNB/BTC) 0.00005888 8538.000 5139.08658760 0.00005888 0.00005885 0.00%
Please log in Dogecoin(DOGE/BTC) 0.00000026 128158756.198 322700.02381925 0.00000026 0.00000024 8.33%
Please log in Icomtech(ICOM/BTC) 0.00000040 2209876.728 9780.21764465 0.00000048 0.00000036 -27.27%
Please log in ILCoin(ILC/BTC) 0.00000411 11808.023 496.62379881 0.00000419 0.00000403 -8.46%
Please log in FREDEnergy(FRED/BTC) 0.00000250 3900.000 99.67286853 0.00000250 0.00000250 0.00%
Please log in PIASA(PIASA/BTC) 0.00000066 110398.000 716.68687384 0.00000067 0.00000063 1.54%
Please log in Bismuth(BIS/BTC) 0.00000798 743.000 57.73614802 0.00000811 0.00000716 7.69%
Please log in OKCash(OK/BTC) 0.00000412 18318.000 763.63811081 0.00000412 0.00000403 1.48%
Please log in DEQUANT(DEQ/BTC) 0.00000086 2539.000 22.87241872 0.00000089 0.00000080 -10.42%
Please log in AcashCoin(ACA/BTC) 0.00000198 825.000 16.62328767 0.00000199 0.00000195 -0.50%
Please log in Jackpot(777/BTC) 0.00000415 6890.196 300.18953179 0.00000419 0.00000390 -11.70%
Please log in zcash(ZEC/BTC) 0.00499964 35958.940 1801129.11776732 0.00500006 0.00486793 4.14%
Please log in BitcoinSV(BSV/BTC) 0.01225003 529666.230 65275064.89000204 0.01225007 0.01182004 6.52%
Please log in AwardCoin(AWR/BTC) 0.00000013 96235.513 165.27928848 0.00000020 0.00000013 -65.79%
Please log in EUNO(EUNO/BTC) 0.00000096 36585.000 358.37170312 0.00000096 0.00000091 0.00%
Please log in Antra(ANTR/BTC) 0.00000030 1374.000 2.70343488 0.00000031 0.00000015 -23.08%
Please log in Ittrium(XIT/BTC) 0.00000009 826.000 1.20251482 0.00000012 0.00000009 0.00%
Please log in GreenPayCoin(GPC/BTC) 0.00000190 230.000 4.57667143 0.00000198 0.00000190 0.00%
Please log in TitleNetwork(TNET/BTC) 0.00002227 1164.000 264.96769576 0.00002230 0.00002221 -0.04%
Please log in MINTD(MINTD/BTC) 0.00000591 3328.000 530.79308934 0.00001799 0.00000590 -67.04%
Please log in Krypton(ZOD/BTC) 0.00000040 11710.697 47.88673072 0.00000040 0.00000040 0.00%
Please log in DigitalNote(XDN/BTC) 0.00000007 3839.000 2.63269270 0.00000008 0.00000004 -12.50%
Please log in PIVX(PIVX/BTC) 0.00002664 17681850.490 4855918.71519116 0.00002700 0.00002650 -25.23%
Please log in ETH(ETH/BTC) 0.02100007 7492.459 1505110.97710079 0.02100007 0.01970000 11.25%
Please log in Monero(XMR/BTC) 0.00709994 2656.000 192777.08801881 0.00709999 0.00709990 -0.00%
Please log in BittrackSystems(BTTR/BTC) 0.00000401 382.000 15.70895522 0.00000405 0.00000397 0.25%
Please log in ECPNtoken(ECPN/BTC) 0.00000001 4655425.306 475.91750153 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/BTC) 0.00000229 5525.000 110.26722551 0.00000229 0.00000226 60.14%
Please log in Horizen(ZEN/BTC) 0.00041719 192471.011 815409.46053976 0.00041724 0.00041385 -0.19%
Please log in BitcoinCash(BCH/BTC) 0.03204642 17901.229 5513968.09210795 0.03204650 0.02890002 10.89%
Please log in VectoriumFlash(VECT/BTC) 0.00000084 1370.136 8.74422408 0.00000095 0.00000041 -9.68%
Please log in VectoriumPlus(VCTP/BTC) 0.00007000 0.000 0.00000000 0.00007000 0.00007000 0.00%
Please log in Bouygues(BYG/BTC) 0.00046779 732.000 3484.97096708 0.00046779 0.00046771 0.00%
Please log in BitTube(TUBE/BTC) 0.00000105 1018.000 10.70466162 0.00000106 0.00000097 3.96%
Please log in Block-Logic(BLTG/BTC) 0.00000052 36318.000 189.11827847 0.00000056 0.00000047 -5.45%
Please log in 2ACoin(ARMS/BTC) 0.00000062 22576.875 138.67215293 0.00000062 0.00000058 3.33%
Please log in Radium(RADS/BTC) 0.00004113 687.000 288.76119402 0.00004115 0.00004107 0.02%
Please log in BulpCoin(BULP/BTC) 0.00000002 0.000 0.00000000 0.00000024 0.00000024 0.00%
Please log in Yocoin(YOC/BTC) 0.00000011 238909688.000 324650.94939685 0.00000017 0.00000009 -21.43%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/BTC) 0.00000007 0.000 0.00000000 0.00000007 0.00000007 0.00%
Please log in Litecoin(LTC/BTC) 0.00740499 36054.767 2654303.89991821 0.00740499 0.00713603 8.82%
Please log in GlobalToken(GLT/BTC) 0.00000043 36681.000 146.90962993 0.00000044 0.00000035 0.00%
Please log in CharityCoin(CHRT/BTC) 0.00000799 299.000 24.29257820 0.00000799 0.00000790 0.38%
Please log in VeriSafe(VSF/BTC) 0.00000001 4729.000 0.48343896 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in TrezarCoin(TZC/BTC) 0.00000015 15625.000 26.82886935 0.00000015 0.00000015 -46.43%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/BTC) 0.00000007 1298.000 0.60744224 0.00000010 0.00000001 16.67%
Please log in Yobank(YOB/BTC) 0.00000332 264333.000 8771.33622980 0.00000333 0.00000314 1.53%
Please log in AdevPlus2.0(ADV2/BTC) 0.00000003 6958.000 2.11674504 0.00000005 0.00000001 200.00%
Please log in Encocoin(XNK/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000025 0.00000025 0%
Please log in RachelX(RACH/BTC) 0.00000075 129.000 0.98906154 0.00000075 0.00000075 0.00%
Please log in Zclassic(ZCL/BTC) 0.00003280 43593.885 12807.82600695 0.00003276 0.00002310 17.10%
Please log in MonaCoin(MONA/BTC) 0.00011863 5009406.000 6046633.32927826 0.00012602 0.00010623 0.38%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/BTC) 0.00000094 0.000 0.00000000 0.00000094 0.00000094 0.00%
Please log in Mchain(MAR/BTC) 0.00000078 1115.000 8.77397260 0.00000083 0.00000066 -1.27%
Please log in GricCoin(GC/BTC) 0.00000007 30655.000 175.29227151 0.00000100 0.00000002 40.00%
Please log in MerebelCoin(MERI/BTC) 0.00003354 180891.000 60763.72643631 0.00003362 0.00003353 4.85%
Please log in TFTNetwork(TFTN/BTC) 0.00000002 12478.000 2.13780413 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Feathercoin(FTC/BTC) 0.00000125 1515197.000 19069.34737272 0.00000125 0.00000115 0.00%
Please log in CRYNcoin(CRYN/BTC) 0.22470074 483.560 1110776.57268452 0.22470100 0.22470003 0.00%
Please log in Vertcoin(VTC/BTC) 0.00002707 172451.000 45990.16724596 0.00002707 0.00001714 0.22%
Please log in QuarkCoin(QRK/BTC) 0.00000156 42041.000 676.00960948 0.00000163 0.00000142 -0.64%
Please log in Zeon(ZEON/BTC) 0.00000005 3871.000 1.37937027 0.00000005 0.00000002 25.00%
Please log in AIAScoin(AIAS/BTC) 0.00000030 37788.410 113.03291760 0.00000046 0.00000017 0.00%
Please log in IONOS(IOX/BTC) 0.00000001 946.000 0.09670823 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Myriad(XMY/BTC) 0.00000012 4237349.000 4694.31517072 0.00000013 0.00000009 9.09%
Please log in InternetofPeople(IOP/BTC) 0.00000316 1598.000 50.47362502 0.00000318 0.00000299 3.95%
Please log in Sierracoin(SIERRA/BTC) 0.00000179 0.000 0.00000000 0.00000179 0.00000179 0.00%
Please log in GenesisX(XGS/BTC) 0.00000098 407.490 4.08239623 0.00000098 0.00000098 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/BTC) 0.00000001 4133.000 0.42251073 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PACGlobal (PAC/BTC) 0.00000002 1174966.000 172.62891024 0.00000002 0.00000000 0.00%
Please log in Verge(XVG/BTC) 0.00000044 18472.000 85.15088938 0.00000051 0.00000041 0.00%
Please log in Diligence(IRA/BTC) 0.00000076 4692.000 36.23492128 0.00000081 0.00000072 -2.56%
Please log in Openbit(OPN/BTC) 0.00000002 1210.000 0.70067470 0.00000010 0.00000002 -77.78%
Please log in GoHelpFund(GHELP/BTC) 0.00000044 972453.000 4782.90063381 0.00000052 0.00000044 0.00%
Please log in PredatorCoin(PRD/BTC) 0.00000002 25263.000 3.51564097 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumClassic(ETC/BTC) 0.00062864 237894.400 1512199.59118789 0.00062865 0.00061977 1.38%
Please log in UOUPipe(UOU/BTC) 0.00000002 1057691.000 213.36332038 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in Vidulum(VDL/BTC) 0.00000090 1149.897 10.28358208 0.00000096 0.00000081 -8.16%
Please log in PyrexCoin(PYX/BTC) 0.00000026 448.000 1.22664076 0.00000030 0.00000026 -7.14%
Please log in TetherUSDT(USDT/BTC) 0.00009815 3543782.780 3544156.99570639 0.00009900 0.00009722 1.33%
Please log in Tron(TRX/BTC) 0.00000214 13110318.383 243406.96105090 0.00000219 0.00000170 43.62%
Please log in 1X2Coin(1X2/BTC) 0.00000682 3392.000 245.22868534 0.00000689 0.00000681 -13.89%
Please log in LRMCoin(LRM/BTC) 0.00000033 4994.000 16.00102228 0.00000039 0.00000028 -5.71%
Please log in CatoCoin(CATO/BTC) 0.00000081 11951.000 91.57340012 0.00000083 0.00000060 15.71%
Please log in Ballzcoin(BALLZ/BTC) 0.00000002 15161.000 2.71979145 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in NEO(NEO/BTC) 0.00090832 141716.471 1301298.85473318 0.00100000 0.00090200 4.44%
Please log in PowoCoin(POWO/BTC) 0.00000001 240.220 0.02453485 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumTiger(ETIG/BTC) 0.00000001 14311.000 1.46299325 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Stelo(STL/BTC) 0.00000002 213.040 0.04211817 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/BTC) 0.00004647 711417.000 334990.64189327 0.00004655 0.00004556 1.11%
Please log in Ngin(NG/BTC) 0.00000007 1378.000 1.16591699 0.00000012 0.00000003 40.00%
Please log in Auxilium(AUX/BTC) 0.00000076 50994.000 427.86454712 0.00000087 0.00000075 -11.63%
Please log in DigiByte(DGB/BTC) 0.00000078 2389423.000 19380.26794111 0.00000084 0.00000075 -2.50%
Please log in AgricoinMN(AGCMN/BTC) 0.00000001 3001.000 2.62635452 0.00000016 0.00000001 -93.33%
Please log in QMCoin(QMC/BTC) 0.00000032 1483.000 4.80740134 0.00000033 0.00000031 -3.03%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/BTC) 0.00000034 1901.000 6.57421795 0.00000034 0.00000031 3.03%
Please log in Hostmasternode(HMN/BTC) 0.00000021 0.000 0.00000000 0.00000021 0.00000021 0.00%
Please log in Peercoin(PPC/BTC) 0.00003304 390315.000 124854.12891024 0.00003308 0.00003240 11.77%
Please log in ConcealNetwork(CCX/BTC) 0.00001906 746.000 145.35953792 0.00001907 0.00001903 -0.05%
Please log in Electroneum(ETN/BTC) 0.00000040 370407.370 1510.56266612 0.00000040 0.00000039 2.56%
Please log in KemaCoin(KEMA/BTC) 0.00000002 1288.000 0.34195461 0.00000003 0.00000002 -50.00%
Please log in Internalexchangecoin(IEX/BTC) 0.00018933 132.000 255.66929053 0.00018984 0.00018909 -0.06%
Please log in XBlocks(XBC/BTC) 0.00000061 130.000 0.78061746 0.00000064 0.00000054 5.17%
Please log in MYCE(YCE/BTC) 0.00000080 1352.000 10.08403189 0.00000080 0.00000067 21.21%
Please log in VecoCoin(VECO/BTC) 0.000000060000 0.000 0.00000000 0.000000140000 0.000000140000 0.00%
Please log in BitcoinStash(BSH/BTC) 0.00007962 139.000 112.75935391 0.00007994 0.00007880 1.63%
Please log in MomoCash(MOC/BTC) 0.00000008 11827.000 11.98548354 0.00000011 0.00000008 -11.11%
Please log in Ubricoin(UBN/BTC) 0.00000001 9817.600 64.10243304 0.00000001 0.00000001 -98.86%
Please log in HondaisCoin(HNDC/BTC) 0.000000010000 2900.000 0.29646289 0.000000010000 0.000000010000 0.00%
Please log in DesireCoin(DSR/BTC) 0.00000069 0.000 0.00000000 0.00000069 0.00000069 0.00%
Please log in LightPayCoin(LPC/BTC) 0.00000978 0.000 0.00000000 0.00000978 0.00000978 0.00%
Please log in Whiffnetwork(WFF/BTC) 0.00000002 2955.000 0.43263136 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in MFITCOIN(MFIT/BTC) 0.00000000 18365.000 0.67716213 0.00000006 0.00000000 0%
Please log in GENOM(GENOM/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000011 0.00000011 0.00%
Please log in SpectreSecurity (XSPC/BTC) 0.000000060000 131636.000 80.74177059 0.000000060000 0.000000060000 0.00%
Please log in MenaPay(MPAY/BTC) 0.00000646 6181.000 408.77100797 0.00000649 0.00000644 -0.31%
Please log in Foldingcoin(FLDC/BTC) 0.00000015 1310.000 2.19801676 0.00000018 0.00000015 25.00%
Please log in Yoniex(YON/BTC) 0.00000121 2489750.000 31617.30607237 0.00000129 0.00000120 -6.20%
Please log in Ycash(YEC/BTC) 0.00008343 3248.459 2773.54222040 0.00008355 0.00008343 -0.11%
Please log in Bitball(BTB/BTC) 0.00000016 0.000 0.00000000 0.00000016 0.00000016 0.00%
Please log in NibbleClassic(NBX/BTC) 0.00000030 36000.000 110.40686976 0.00000030 0.00000030 0.00%
Please log in PascalCoin(PASC/BTC) 0.00001821 176830.200 22132.74228174 0.00001821 0.00001041 85.25%
Please log in InsaneCoin(INSN/BTC) 0.00000063 1279.000 7.87384992 0.00000065 0.00000051 -3.08%
Please log in MygenCoin(MGEN/BTC) 0.00007500 20.000 15.33428746 0.00007500 0.00007500 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/BTC) 0.00000015 77747.000 119.21948476 0.00000015 0.00000015 0.00%
Please log in PatentTX(PTX/BTC) 0.00000092 149.000 1.31046820 0.00000092 0.00000079 8.24%
Please log in APRCoin(APR/BTC) 0.00000118 109.000 1.39214884 0.00000134 0.00000118 -1.67%
Please log in EAZY(EZY/BTC) 0.00000019 141.000 0.27683500 0.00000023 0.00000014 -13.64%
Please log in MobileCryptoPayCoin(MCPC/BTC) 0.00000063 137.000 0.88049478 0.00000065 0.00000061 0.00%
Please log in HELPICO(HELP/BTC) 0.00098869 153.000 1545.94500102 0.00098880 0.00098796 0.06%
Please log in 404Coin(404/BTC) 0.000000010000 12221.000 1.24933551 0.000000010000 0.000000010000 0.00%
Please log in Satoshicoin(SATC/BTC) 0.00000107 117.000 1.33173175 0.00000120 0.00000103 5.94%
Please log in FUNDIN(FDN/BTC) 0.00000001 61062.000 6.24228174 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/BTC) 0.00005390 745.000 411.19607442 0.00005407 0.00005387 -0.17%
Please log in Electronero(ETNX/BTC) 0.00003948 39118.000 15767.61470047 0.00003949 0.00003933 0.28%
Please log in eXPerienceChain(XPC/BTC) 0.000000000000 165071.000 7.25332242 0.000000000000 0.000000000000 0%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/BTC) 0.00000001 12741715.000 1302.56747086 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Teloscoin(TELOS/BTC) 0.00000042 112292.000 551.05857697 0.00000056 0.00000039 -6.67%
Please log in BLibrary(BLIB/BTC) 0.00000000 2133.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/BTC) 0.00000378 523.000 20.17869556 0.00000379 0.00000376 0.27%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/BTC) 0.00000015 110.000 0.16070333 0.00000015 0.00000011 50.00%
Please log in DASH(DASH/BTC) 0.00933875 773.436 71815.64189327 0.00934370 0.00893163 4.54%
Please log in VeggieCoin(VEGI/BTC) 0.00000052 457.000 2.47832754 0.00000054 0.00000051 0.00%
Please log in CRowdCLassic(CRCL/BTC) 0.00000005 469.000 0.25475362 0.00000007 0.00000004 0.00%
Please log in Galilel(GALI/BTC) 0.00000079 3144.106 26.95839296 0.00000080 0.00000077 -8.14%
Please log in SecureCash(SCSX/BTC) 0.00001799 142.223 11.18360253 0.00001805 0.00000800 228.28%
Please log in Q8eCoin(Q8E/BTC) 0.00000001 396173.000 40.50020445 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BitcoinONE(BTCONE/BTC) 0.00000007 475.000 0.32754038 0.00000008 0.00000006 16.67%
Please log in Bittrader(TRD/BTC) 0.00000009 12405.000 11.41331016 0.00000009 0.00000009 0.00%
Please log in Stablecoin(STABL/BTC) 0.00101640 146.000 1517.01492537 0.00101640 0.00101640 0.00%
Please log in DelionCoin(DLN/BTC) 0.00000003 0.000 0.00000000 0.00000012 0.00000012 0.00%
Please log in Decentralway(DCW/BTC) 0.00000008 12787.000 14.47209159 0.00000017 0.00000008 60.00%
Please log in ScopeCoin(XSCP/BTC) 0.00000002 40267.000 7.71519116 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in AcreageCoin(ACR/BTC) 0.00000242 1446.000 35.63984870 0.00000247 0.00000235 -0.82%
Please log in HospitalCoin(HOSP/BTC) 0.00000010 10292.000 6.80167654 0.00000010 0.00000004 42.86%
Please log in MonetaVerde(MCN/BTC) 0.00000020 15962.000 8.99008382 0.00000020 0.00000020 -23.08%
Please log in ZentCash(ZTC/BTC) 0.000000010000 1939259.680 121.10969126 0.000000010000 0.000000010000 0.00%
Please log in MicroCoin(MCC/BTC) 0.00000013 14978.000 16.95869965 0.00000016 0.00000006 -13.33%
Please log in Gwaycoin(GWAY/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000005 0.00000005 0.00%
Please log in ImageCoin(IMG/BTC) 0.00003577 2197.000 802.89071764 0.00003585 0.00003572 0.17%
Please log in RhodiumCoin(RHOX/BTC) 0.00000001 99606.000 10.18258024 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BazzEX(BAZZ/BTC) 0.00000009 578721.000 477.29155591 0.00000009 0.00000008 0.00%
Please log in EthereumX(ETX/BTC) 0.00000005 52407.000 21.12022081 0.00000005 0.00000002 -16.67%
Please log in Elphyrecoin(ELPH/BTC) 0.00000002 1328.000 0.18237579 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in BitHostCoin(BIH/BTC) 0.00000035 208788.000 686.38693518 0.00000039 0.00000021 16.67%
Please log in Energoncoin(TFG1/BTC) 0.00049016 287402.000 1441124.49969331 0.00049099 0.00049001 -0.03%
Please log in Vulcano(VULC/BTC) 0.00000027 24925.000 64.57074217 0.00000031 0.00000011 -12.90%
Please log in Stellar(XLM/BTC) 0.00000655 1403633.000 88905.91382130 0.00000658 0.00000596 9.90%
Please log in Zcoin(XZC/BTC) 0.00053092 464656.000 2520082.65170721 0.00053092 0.00053002 0.08%
Please log in Ripple(XRP/BTC) 0.00003147 465691.076 130248.59118789 0.00003156 0.00002501 25.53%
Please log in EOS(EOS/BTC) 0.00040260 699097.000 2791489.23093436 0.00040290 0.00039001 3.18%
Please log in Cardano(ADA/BTC) 0.00001949 3696679.000 724571.79104477 0.00002000 0.00001808 2.58%
Please log in MIOTA(IOTA/BTC) 0.00005715 3630995.000 2128182.58597423 0.00005810 0.00005615 -1.38%
Please log in NEM(XEM/BTC) 0.00000999 9303.000 971.43569822 0.00001091 0.00000949 1.83%
Please log in Waves(WAVES/BTC) 0.00010698 5838313.200 6389044.32529135 0.00010700 0.00010695 -0.33%
Please log in Geminidollar(GUSD/BTC) 0.00009190 2215995.000 2085344.92649764 0.00009210 0.00009186 -0.22%
Please log in WHENToken(WHEN/BTC) 0.00000070 0.000 0.00000000 0.00000080 0.00000080 0.00%
Please log in BitcoinTurboKoin(BTK/BTC) 0.000000000000 1988625.000 19.31547740 0.000000000000 0.000000000000 0%
Please log in Bitcoinsvgold(BSVG/BTC) 0.00000094 153507.000 16.67746882 0.00000094 0.00000004 4600.00%
Please log in Litenero(LTNX/BTC) 0.00002490 12594454.000 3205907.83684318 0.00002490 0.00002490 0.00%
Please log in OneDEX(ODEX/BTC) 0.0000000000 0.000 0.00000000 0.0000000000 0.0000000000 0%
Please log in StellarGold(XLMG/BTC) 0.00000372 0.000 0.00000000 0.00000372 0.00000372 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/BTC) 0.00064991 22652.000 152693.17399304 0.00065949 0.00064991 -1.44%
Please log in USDCoin(USDC/BTC) 0.00012974 2926956.000 3866487.27100797 0.00013000 0.00012822 0.43%
Please log in PaxosStandard(PAX/BTC) 0.00009917 3716372.000 3769703.13156818 0.00010000 0.00009818 -0.01%
Please log in OKB(OKB/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in HuobiToken(HT/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in LEOToken(LEO/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000005 0.00000005 0%
Please log in Ravencoin(RVN/BTC) 0.00000342 9157621.605 295627.30147209 0.00000347 0.00000305 10.32%
Please log in TrueUSD(TUSD/BTC) 0.00014505 1407717.000 2087311.66397464 0.00014509 0.00014500 -0.02%
Please log in 0x(ZRX/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in RioCoin(RC/BTC) 0.00119998 23818.000 292170.36137804 0.00119999 0.00119990 0.01%
Please log in CannabisKashGold(BUDZ/BTC) 0.00000211 447.000 9.64189327 0.00000211 0.00000211 -0.94%
Please log in Super8(S8/BTC) 0.00000100 0.000 0.00000000 0.00000100 0.00000100 0.00%
Please log in BitcoinRegular(BTRL/BTC) 0.00002899 3273.000 968.50531588 0.00002899 0.00002890 0.24%
Please log in TraderCash(TRC/BTC) 0.00000100 0.000 0.00000000 0.00005000 0.00005000 0.00%
Please log in BitcoinPlatinums(BCP/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
ຊື່ສະກຸນເງິນ ລາຄາຫຼ້າສຸດ 24H ປະລິມານ 24H ລາຍໄດ້ ລາຄາສູງສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ 24H ປ່ຽນແປງ
Please log in Dogecoin(DOGE/ETH) 0.00001743 366018.590 2102.18775705 0.00001753 0.00001733 -1.47%
Please log in BitcoinSV(BSV/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00100000 0.00100000 0%
Please log in GreenPayCoin(GPC/ETH) 0.00008676 0.000 0.00000000 0.00125000 0.00125000 0.00%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/ETH) 0.00013999 0.000 0.00000000 0.00013000 0.00013000 0.00%
Please log in BitTube(TUBE/ETH) 0.00002219 0.000 0.00000000 0.00005333 0.00005333 0.00%
Please log in 808TA(808TA/ETH) 0.0000000000 11267563.000 0.36859865 0.0000000000 0.0000000000 0%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/ETH) 0.00000015 0.000 0.00000000 0.00000015 0.00000015 0.00%
Please log in eCreditcoin(ECR/ETH) 0.00000002 452877.000 2.29860887 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in GricCoin(GC/ETH) 0.00000040 0.000 0.00000000 0.00000038 0.00000038 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/ETH) 0.00000000 15242.000 0.00030096 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACGlobal (PAC/ETH) 0.00000100 0.000 0.00000000 0.00000052 0.00000052 0.00%
Please log in TetherUSDT(USDT/ETH) 0.00513460 6998225.990 11754024.93984356 0.00513471 0.00513372 -0.00%
Please log in Tron(TRX/ETH) 0.00009386 2060661.999 63002.37072348 0.00009400 0.00009000 0.02%
Please log in CatoCoin(CATO/ETH) 0.00007433 13825.000 335.71316785 0.00007435 0.00007422 0.34%
Please log in TRADcoin(TRAD/ETH) 0.00002498 20083.000 164.25531629 0.00002499 0.00002483 -3.51%
Please log in NEO(NEO/ETH) 0.05199922 74967.808 1275251.35928884 0.05199999 0.05160000 -0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/ETH) 0.00299996 319898.000 313940.23605377 0.00299999 0.00299990 0.00%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/ETH) 0.00000840 0.000 0.00000000 0.60000000 0.60000000 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/ETH) 0.00000003 25554921.473 253.56613207 0.00000003 0.00000003 -57.14%
Please log in JUMBO(JUMBO/ETH) 0.00009941 37788.000 1229.23235000 0.00009948 0.00009939 0.01%
Please log in Skycoin(SKY/ETH) 0.00265006 399.000 348.56967981 0.00272006 0.00262006 0.38%
Please log in Electronero(ETNX/ETH) 0.00338490 9.810 10.86268493 0.00338490 0.00338490 0.00%
Please log in eXPerienceChain(XPC/ETH) 0.000000120000 81500.000 3.19934573 0.000000120000 0.000000120000 -25.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in CRYMcoin(CRYM/ETH) 0.00150316 147.000 72.27040686 0.00150317 0.00150284 0.03%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/ETH) 0.00000002 0.000 0.00000000 0.00000011 0.00000011 0.00%
Please log in VeggieCoin(VEGI/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in EOS(EOS/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000501 0.00000501 0%
Please log in Rizubot(RZB/ETH) 0.00000002 119168.000 0.56887507 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in Itubagus(ITB/ETH) 0.00000089 0.000 0.00000000 0.00001000 0.00001000 0.00%
ຊື່ສະກຸນເງິນ ລາຄາຫຼ້າສຸດ 24H ປະລິມານ 24H ລາຍໄດ້ ລາຄາສູງສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ 24H ປ່ຽນແປງ
Please log in RELAY(RELAY/LTC) 0.00000001 897200.000 1.08466751 0.00000004 0.00000004 -75.00%
Please log in GoldKash(XGK/LTC) 0.00000000 12134.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACGlobal (PAC/LTC) 0.00000052 0.000 0.00000000 0.00000055 0.00000055 0.00%
Please log in Tron(TRX/LTC) 0.00014544 1464682.000 25753.40024463 0.00014544 0.00014544 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/LTC) 0.00043189 16538.000 863.91574250 0.00043231 0.00043136 -0.20%
Please log in Ubricoin(UBN/LTC) 0.00000006 1645.770 0.01670281 0.00000007 0.00000006 -93.62%
Please log in 404Coin(404/LTC) 0.000000250000 0.000 0.00000000 0.000010000000 0.000010000000 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/LTC) 0.00712001 3144.000 2706.27076710 0.00712006 0.00711997 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/LTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in XP(XP/LTC) 0.00000005 12221.900 0.08098737 0.00000014 0.00000005 0.00%
Please log in Litenero(LTNX/LTC) 0.00186423 1713832.000 386255.88311614 0.00186423 0.00186423 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/LTC) 0.09999972 25126.000 303759.32126054 0.09999979 0.09999970 0.00%
ຊື່ສະກຸນເງິນ ລາຄາຫຼ້າສຸດ 24H ປະລິມານ 24H ລາຍໄດ້ ລາຄາສູງສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ 24H ປ່ຽນແປງ
Please log in BitcoinMono(BTCMZ/DOGE) 0.00002000 32730267.133 2.86646921 0.00002000 0.00001900 -33.33%
Please log in DogeCoinPrivate(DOGP/DOGE) 0.02323997 769154.000 73.09368339 0.02323997 0.02323988 0.00%
Please log in PACGlobal (PAC/DOGE) 0.39900000 0.000 0.00000000 0.39989999 0.39989999 0.00%
Please log in Tron(TRX/DOGE) 5.44000002 1987919.415 52891.65764836 5.44000002 5.44000002 -39.56%
Please log in CatoCoin(CATO/DOGE) 4.00000001 11493.000 187.98594454 4.00000001 4.00000001 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/DOGE) 193.90000000 5111.000 3997.81192049 195.60000000 187.00000000 3.19%
Please log in DeroGold(DEGO/DOGE) 0.00000016 620115746.642 0.40580521 0.00000022 0.00000016 -5.88%
Please log in Dyngecoin(DYNGE/DOGE) 0.00011888 0.000 0.00000000 0.00040000 0.00040000 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/DOGE) 0.00170001 3.527 0.00003163 0.00358990 0.00358990 -50.58%
Please log in Whiffnetwork(WFF/DOGE) 0.00001603 12455.564 0.00081635 0.00001603 0.00001603 0.12%
Please log in 404Coin(404/DOGE) 0.007500000000 0.000 0.00000000 0.014999990000 0.014999990000 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/DOGE) 201.00000007 3623.000 2977.80579925 201.00000007 201.00000007 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/DOGE) 0.00003919 1232974.000 0.16748664 0.00003939 0.00002699 13.96%
Please log in Teloscoin(TELOS/DOGE) 1.99000000 0.000 0.00000000 1.00000000 1.00000000 0.00%
Please log in FREEcoin(FREE/DOGE) 0.00004584 26327719.000 4.30843223 0.00004587 0.00003521 30.19%
Please log in OneDEX(ODEX/DOGE) 0.0000300000 12025576.000 1.47524266 0.0000300000 0.0000300000 0.00%
ຊື່ສະກຸນເງິນ ລາຄາຫຼ້າສຸດ 24H ປະລິມານ 24H ລາຍໄດ້ ລາຄາສູງສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ 24H ປ່ຽນແປງ
Please log in WINk(WIN/USDT) 0.000240 2294157.099 550.05698213 0.000240 0.000240 26.29%
Please log in BitcoinSV(BSV/USDT) 121.00000009 120.550 14586.55000946 121.00000009 121.00000000 0.00%
Please log in TitleNetwork(TNET/USDT) 0.49999991 88050.000 44024.99369337 0.49999994 0.49999991 -0.00%
Please log in OTOCASH(OTO/USDT) 0.54999994 45207.000 26506.59575323 0.65100008 0.54999990 1.76%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/USDT) 0.14600000 0.000 0.00000000 0.14600000 0.14600000 0.00%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/USDT) 0.00011125 76.841 0.00854856 0.00011125 0.00011125 0.00%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/USDT) 0.00800000 0.000 0.00000000 0.00800000 0.00800000 0.00%
Please log in NEO(NEO/USDT) 8.80005188 168552.601 1483266.52641960 9.50000000 8.80000001 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/USDT) 0.00002222 383.954 0.00853146 0.00002222 0.00002222 -55.48%
Please log in EOS(EOS/USDT) 3.20117976 382371.050 1224014.79878505 3.20117979 3.20112238 0.00%
ຊື່ສະກຸນເງິນ ລາຄາຫຼ້າສຸດ 24H ປະລິມານ 24H ລາຍໄດ້ ລາຄາສູງສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ 24H ປ່ຽນແປງ
Please log in WINk(WIN/TRX) 0.014000 810264.956 2318301.38097446 0.014000 0.013680 0.00%
Please log in BitTorrent(BTT/TRX) 0.03771007 1537367.000 11853232.81244891 0.03771007 0.03770998 0.00%
Please log in DecentralizeCurrency(XDCA/TRX) 0.006000 0.000 0.00000000 1200.000000 1200.000000 0.00%
ຊື່ສະກຸນເງິນ ລາຄາຫຼ້າສຸດ 24H ປະລິມານ 24H ລາຍໄດ້ ລາຄາສູງສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງ 24H ປ່ຽນແປງ
Please log in Zclassic(ZCL/FNB) 0.00000000 0.000 0.00000000 1.00000000 1.00000000 0%
Please log in NEO(NEO/FNB) 50.00000000 0.569 96997.88727591 50.00000000 50.00000000 0.00%
Please log in Electroneum(ETN/FNB) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00670000 0.00670000 0%
Please log in Ubricoin(UBN/FNB) 0.00009997 0.000 0.00000000 0.00001060 0.00001060 0.00%

ເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ຂອງພວກເຮົາ
FINEXBOX PLATFORM FEATURES
Finexbox is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to securely trade with up to 3.3x leverage. We also boast a suite of order types to help traders take advantage of every situation.
exchange
Exchange
Finexbox offers the most liquid order book in the world, allowing users to easily exchange Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO and many other digital assets with minimal slippage.
trading
Margin Trading
Finexbox allows up to 3.3x leverage trading by providing traders with access to the peer-to-peer funding market.
funding
Margin Funding
Liquidity providers can earn interest by providing funding to traders wanting to trade with leverage. Funding is traded on an order book at various rates and periods.
orders
Order Types
Finexbox offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.
layout
Customizable Interface
Organize your workspace according to your needs: compose your layout, choose between themes, set up notifications and data preferences.
security
Security
Security of user information and funds is our first priority. Learn more about our security features and integrations.
Advanced Chart Tools
Prefer a graphical trading experience? Trade directly from the Finexbox charts:
  • Visualize your orders, positions, and price alerts
  • Drag to change price
  • Tap to modify order properties
  • See your position profits
Finexbox has integrated TradingView charts so you can enjoy a complete suite of tools to draw, annotation, download and share your charts.
api
API
Finexbox's API are designed to offer an easy and efficient way to build digital asset trading applications and tools: create your own charts, monitor and edit your orders and positions,track your trading history and wallets movements. Discover all the possibilities.
View Finexbox API Documentation
English
Copyright © 2013-2019 FinexBox Inc. All rights reserved.

finexbox dogecoin buy dogecoin exchange dogecoin to btc sell doge buying dogecoin invest doge buy doge hondaiscoin btc recharge btc recharge buy xmr doge buy dogecoin trading buy dogecoin dogecoin ethereum> eth to bitcoin