Dữ liệu thực, giao dịch thực

all
 
BTC
 
ETH
 
LTC
 
DOGE
 
USDT
 
FNB
 
TRX
 
VNDC
 
tên tiền tệ Giá mới nhất Âm lượng 24H Doanh thu 24H Giá tối đa 24 giờ Giá tối thiểu 24 giờ 24H thăng trầm
Chưa có dữ liệu
tên tiền tệ Giá mới nhất Âm lượng 24H Doanh thu 24H Giá tối đa 24 giờ Giá tối thiểu 24 giờ 24H thăng trầm
Please log in FinexboxToken(FNB/BTC) 0.00006088 5062.000 2649.35405382 0.00006088 0.00006081 0.00%
Please log in Dogecoin(DOGE/BTC) 0.00000032 13828016.758 38079.99570114 0.00000032 0.00000031 0.00%
Please log in Icomtech(ICOM/BTC) 0.00000015 2047952.145 2613.46556615 0.00000016 0.00000014 -6.25%
Please log in ILCoin(ILC/BTC) 0.00001584 4573.000 623.34519817 0.00001590 0.00001581 -0.25%
Please log in Noir(NOR/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000126 0.00000126 0%
Please log in eXPerienceChain(XPC/BTC) 0.00000001 146196.000 12.56951250 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Bellcoin(BELL/BTC) 0.00000024 3970.000 8.14186226 0.00000025 0.00000023 0.00%
Please log in VNDC(VNDC/BTC) 0.000000004600 8552087850.000 338230.62599948 0.0000000000 0.000000004600 0%
Please log in SorachanCoin(SORA/BTC) 0.00000268 14691.000 332.55111340 0.00000268 0.00000259 2.68%
Please log in WeChain(WXTC/BTC) 0.00000001 27403.000 2.35603129 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in UniNet(UNN/BTC) 0.00024130 1826.000 3788.21803800 0.00024130 0.00024128 0.01%
Please log in MONGOCOIN(MONGOc/BTC) 0.00001083 1039.000 96.78256383 0.00001084 0.00001083 0.00%
Please log in DDKoin(DDK/BTC) 0.00065895 74.699 424.59315622 0.00066249 0.00058001 -0.54%
Please log in OmotenashiCoin(MTNS/BTC) 0.00000006 1128.000 0.67156736 0.00000007 0.00000006 -25.00%
Please log in zcash(ZEC/BTC) 0.00418138 3952.210 141887.35044278 0.00418138 0.00417309 0.19%
Please log in BitcoinSV(BSV/BTC) 0.01458608 642.998 83380.45344338 0.01519263 0.01458603 -3.99%
Please log in EUNO(EUNO/BTC) 0.00000055 33536.000 157.41432378 0.00000055 0.00000048 0.00%
Please log in Antra(ANTR/BTC) 0.00000035 34630.654 86.90912217 0.00000035 0.00000016 29.63%
Please log in GreenPayCoin(GPC/BTC) 0.00000059 177.000 0.96199810 0.00000066 0.00000059 -1.67%
Please log in TitleNetwork(TNET/BTC) 0.00001501 737.000 94.91376493 0.00001502 0.00001493 0.27%
Please log in PIASA(PIASA/BTC) 0.00000099 150122.000 1260.04522397 0.00000099 0.00000097 6.45%
Please log in Bismuth(BIS/BTC) 0.00001572 783.000 109.05304788 0.00001669 0.00001571 -5.30%
Please log in OKCash(OK/BTC) 0.00000333 26912.775 762.82374688 0.00000342 0.00000311 -0.60%
Please log in DEQUANT(DEQ/BTC) 0.00000050 2437.000 10.43289484 0.00000050 0.00000049 0.00%
Please log in Krypton(ZOD/BTC) 0.00000009 1719237.086 1100.25260080 0.00000010 0.00000006 80.00%
Please log in DigitalNote(XDN/BTC) 0.00000007 397626.000 239.30719628 0.00000007 0.00000007 0.00%
Please log in ZumCoin(ZUM/BTC) 0.00000025 189961.000 435.60149600 0.00000028 0.00000024 -13.79%
Please log in Limitless(VIP/BTC) 0.00000002 3439.000 0.59135070 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in Mangocoin(MNG/BTC) 0.00000002 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in SmartCash(SMART/BTC) 0.00000068 1138.000 6.60098013 0.00000068 0.00000067 0.00%
Please log in DochCoin(DOCH/BTC) 0.00000020 0.000 0.00000000 0.11000000 0.11000000 0.00%
Please log in SwapCoinz(SPAZ/BTC) 0.00000329 1140.000 32.18648439 0.00000329 0.00000328 0.00%
Please log in PIVX(PIVX/BTC) 0.00002853 1964616.000 481865.36050210 0.00002853 0.00002849 0.00%
Please log in ETH(ETH/BTC) 0.02197663 377.831 70600.67560828 0.02199970 0.02162897 1.68%
Please log in Monero(XMR/BTC) 0.00720102 373.000 23093.34691771 0.00720108 0.00720098 0.00%
Please log in ECPNtoken(ECPN/BTC) 0.00000001 138379.000 11.89742928 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BitcoinConfidential(BC/BTC) 0.00000003 60045.000 19.65910067 0.00000004 0.00000002 0.00%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/BTC) 0.00000202 0.000 0.00000000 0.00000202 0.00000202 0.00%
Please log in Horizen(ZEN/BTC) 0.00060236 31008.080 150892.35353795 0.00060240 0.00055343 8.83%
Please log in BitcoinCash(BCH/BTC) 0.03249162 1864.193 522207.04393431 0.03261199 0.03249100 -0.37%
Please log in VectoriumFlash(VECT/BTC) 0.00000032 95.000 0.26833462 0.00000036 0.00000032 6.67%
Please log in VectoriumPlus(VCTP/BTC) 0.00007000 0.000 0.00000000 0.00001000 0.00001000 0.00%
Please log in Bouygues(BYG/BTC) 0.00046110 2033.000 8124.96758662 0.00047248 0.00046110 -2.39%
Please log in BitTube(TUBE/BTC) 0.00000116 1107.000 11.05442352 0.00000121 0.00000112 1.75%
Please log in Block-Logic(BLTG/BTC) 0.00000085 32176.000 246.46393259 0.00000093 0.00000084 -4.49%
Please log in 2ACoin(ARMS/BTC) 0.00000251 13737.174 301.24976356 0.00000258 0.00000251 -2.33%
Please log in Radium(RADS/BTC) 0.00005489 777.000 366.71154672 0.00005494 0.00005485 -0.09%
Please log in Jackpot(777/BTC) 0.00000074 3519.000 26.35001289 0.00000099 0.00000070 -25.25%
Please log in BulpCoin(BULP/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000003 0.00000003 0.00%
Please log in Yocoin(YOC/BTC) 0.00000030 0.000 0.00000000 0.00000010 0.00000010 0.00%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/BTC) 0.00000001 3185.000 0.27383715 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Litecoin(LTC/BTC) 0.00694094 1670.441 99683.62599948 0.00789990 0.00694000 0.01%
Please log in GlobalToken(GLT/BTC) 0.00000019 11660.000 18.50279425 0.00000019 0.00000018 0.00%
Please log in CharityCoin(CHRT/BTC) 0.00000799 252.000 17.19499613 0.00000799 0.00000790 0.63%
Please log in VeriSafe(VSF/BTC) 0.00000001 4943.000 0.42498495 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in TrezarCoin(TZC/BTC) 0.00000015 13473.000 14.14212019 0.00000021 0.00000006 25.00%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/BTC) 0.00000008 1183.000 0.62789098 0.00000010 0.00000001 60.00%
Please log in Yobank(YOB/BTC) 0.00000691 38844.000 2309.61069555 0.00000700 0.00000680 0.00%
Please log in AdevPlus2.0(ADV2/BTC) 0.00000003 5955.000 1.62513971 0.00000005 0.00000002 0.00%
Please log in Encocoin(XNK/BTC) 0.00000308 364.000 9.50356805 0.00000308 0.00000299 1.65%
Please log in RachelX(RACH/BTC) 0.00000075 208.000 1.34124322 0.00000075 0.00000075 0.00%
Please log in AcashCoin(ACA/BTC) 0.00000200 0.000 0.00000000 0.00000100 0.00000100 0.00%
Please log in Decentraland(MANA/BTC) 0.00000378 18098.000 587.35826670 0.00000378 0.00000377 0.27%
Please log in Qredit(XQR/BTC) 0.00000007 1904006.000 1145.90680079 0.00000007 0.00000007 0.00%
Please log in Zclassic(ZCL/BTC) 0.00002696 71330.000 16525.12930960 0.00002698 0.00002689 0.04%
Please log in MonaCoin(MONA/BTC) 0.00012388 105759.000 112636.88160949 0.00012388 0.00012387 0.00%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/BTC) 0.00000094 0.000 0.00000000 0.00000095 0.00000095 0.00%
Please log in Mchain(MAR/BTC) 0.00000030 32450.000 84.85512853 0.00000031 0.00000030 -3.23%
Please log in GricCoin(GC/BTC) 0.00000021 29665.000 125.52566417 0.00000097 0.00000006 -52.27%
Please log in MerebelCoin(MERI/BTC) 0.00001891 137838.000 22450.86639153 0.00001899 0.00001890 -0.37%
Please log in TFTNetwork(TFTN/BTC) 0.00000002 13458.000 1.76253116 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in Feathercoin(FTC/BTC) 0.00000120 337524.000 3517.34932507 0.00000129 0.00000115 0.00%
Please log in CRYNcoin(CRYN/BTC) 0.21999993 1228.420 2323760.19052531 0.22299998 0.21999993 -0.00%
Please log in Vertcoin(VTC/BTC) 0.00002923 33976.000 8187.10102312 0.00002923 0.00001930 1.60%
Please log in QuarkCoin(QRK/BTC) 0.00000087 43670.000 334.05124236 0.00000092 0.00000083 -1.14%
Please log in Zeon(ZEON/BTC) 0.00000013 4106.000 4.90147020 0.00000015 0.00000012 0.00%
Please log in AIAScoin(AIAS/BTC) 0.00000016 410.000 0.58025965 0.00000017 0.00000016 -5.88%
Please log in IONOS(IOX/BTC) 0.00000001 1169.000 0.10050726 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Myriad(XMY/BTC) 0.00000013 3164515.000 3081.12836385 0.00000013 0.00000010 30.00%
Please log in InternetofPeople(IOP/BTC) 0.00000235 1301.000 26.49153125 0.00000245 0.00000228 1.29%
Please log in Sierracoin(SIERRA/BTC) 0.00000086 10531.000 77.27237554 0.00000090 0.00000081 4.88%
Please log in GenesisX(XGS/BTC) 0.00000089 334.610 2.53211245 0.00000089 0.00000088 1.14%
Please log in GoldKash(XGK/BTC) 0.00000001 4149.000 0.35671911 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in PACGlobal (PAC/BTC) 0.00000006 1232039.001 324.78084429 0.00000006 0.00000001 100.00%
Please log in Verge(XVG/BTC) 0.00000041 27354.000 101.12234545 0.00000045 0.00000041 -2.38%
Please log in Diligence(IRA/BTC) 0.00000093 5245.000 42.86217866 0.00000099 0.00000090 0.00%
Please log in Openbit(OPN/BTC) 0.00000005 1199.000 0.58438655 0.00000008 0.00000003 -28.57%
Please log in GoHelpFund(GHELP/BTC) 0.00000041 750914.000 2902.86940073 0.00000049 0.00000041 -8.89%
Please log in PredatorCoin(PRD/BTC) 0.00000002 20875.000 2.81721262 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in EthereumClassic(ETC/BTC) 0.00055662 3635.200 17395.28200498 0.00055679 0.00055632 -0.03%
Please log in UOUPipe(UOU/BTC) 0.00000001 1578543.000 229.50812483 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in Vidulum(VDL/BTC) 0.00000116 474.000 4.77061301 0.00000120 0.00000114 -0.85%
Please log in PyrexCoin(PYX/BTC) 0.00000027 398.000 0.90293182 0.00000028 0.00000025 3.85%
Please log in TetherUSDT(USDT/BTC) 0.00011794 3331.724 3279.11976614 0.00011794 0.00011297 4.33%
Please log in Tron(TRX/BTC) 0.00000239 671552.597 13505.79468661 0.00000242 0.00000228 9.63%
Please log in 1X2Coin(1X2/BTC) 0.00000762 36360.000 2381.54535293 0.00000764 0.00000760 -0.26%
Please log in LRMCoin(LRM/BTC) 0.00000002 5285.000 0.85916946 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/BTC) 0.00000157 13370.000 177.52626601 0.00000169 0.00000143 -2.48%
Please log in Ballzcoin(BALLZ/BTC) 0.00000001 12035.000 1.72470122 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in NEO(NEO/BTC) 0.00150808 7696.805 97620.40245894 0.00150834 0.00146300 9.20%
Please log in PowoCoin(POWO/BTC) 0.00000001 2234.220 0.19207290 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in EthereumTiger(ETIG/BTC) 0.00000001 12569.000 1.08064654 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Stelo(STL/BTC) 0.00000002 190.500 0.03146762 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/BTC) 0.00001299 43984.903 4862.52953314 0.00001299 0.00001298 18.31%
Please log in Ngin(NG/BTC) 0.00000010 1322.000 0.92485598 0.00000015 0.00000005 -9.09%
Please log in Auxilium(AUX/BTC) 0.00000021 0.000 0.00000000 0.00001500 0.00001500 0.00%
Please log in DigiByte(DGB/BTC) 0.00000080 1679160.136 11711.21502880 0.00000081 0.00000080 -4.76%
Please log in AgricoinMN(AGCMN/BTC) 0.00000005 2997.000 1.68472186 0.00000011 0.00000003 -37.50%
Please log in QMCoin(QMC/BTC) 0.00000030 1210.000 2.93439944 0.00000030 0.00000026 7.14%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/BTC) 0.00000038 1720.000 5.38251225 0.00000039 0.00000032 2.70%
Please log in Hostmasternode(HMN/BTC) 0.00000021 0.000 0.00000000 0.00000022 0.00000022 0.00%
Please log in Peercoin(PPC/BTC) 0.00002495 3641.000 782.15914366 0.00002504 0.00002493 0.00%
Please log in Conceal(CCX/BTC) 0.00001987 750.000 126.64259307 0.00001999 0.00001955 4.69%
Please log in Electroneum(ETN/BTC) 0.00000042 365878.000 1373.19877912 0.00000044 0.00000042 -2.33%
Please log in KemaCoin(KEMA/BTC) 0.00000003 1220.000 0.27099991 0.00000003 0.00000001 0.00%
Please log in Internalexchangecoin(IEX/BTC) 0.00017985 116.000 179.06035594 0.00017985 0.00017905 0.12%
Please log in XBlocks(XBC/BTC) 0.00000013 144.000 0.06517066 0.00000015 0.00000000 0.00%
Please log in MYCE(YCE/BTC) 0.00000018 199.000 0.33814805 0.00000021 0.00000018 -10.00%
Please log in VecoCoin(VECO/BTC) 0.00000022 357178.938 648.78540108 0.00000022 0.00000021 4.76%
Please log in BitcoinStash(BSH/BTC) 0.00004156 155.000 52.34485426 0.00004207 0.00003813 10.01%
Please log in MomoCash(MOC/BTC) 0.00000009 14022.000 11.53374602 0.00000012 0.00000008 -18.18%
Please log in FREDEnergy(FRED/BTC) 0.00000010 0.000 0.00000000 0.00000010 0.00000010 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/BTC) 0.00000001 735874.000 63.26833462 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in HondaisCoin(HNDC/BTC) 0.000000010000 2991.000 0.25715759 0.000000010000 0.000000010000 0.00%
Please log in Whiffnetwork(WFF/BTC) 0.00000001 2994.000 0.40426446 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in MFITCOIN(MFIT/BTC) 0.00000006 14324.000 6.92674748 0.00000006 0.00000003 0.00%
Please log in GENOM(GENOM/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00001000 0.00001000 0.00%
Please log in SpectreSecurity (XSPC/BTC) 0.000000030000 106733.000 36.51319748 0.000000040000 0.000000020000 -40.00%
Please log in MenaPay(MPAY/BTC) 0.00000219 8054.000 160.30186570 0.00000222 0.00000205 -25.76%
Please log in Foldingcoin(FLDC/BTC) 0.00000017 1262.000 1.91720402 0.00000019 0.00000017 6.25%
Please log in BittrackSystems(BTTR/BTC) 0.00000402 408.000 14.09466082 0.00000405 0.00000396 1.26%
Please log in Yoniex(YON/BTC) 0.00001013 3398.000 296.40340469 0.00001019 0.00001010 -0.20%
Please log in AwardCoin(AWR/BTC) 0.00000001 11374.000 0.97790387 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Ittrium(XIT/BTC) 0.00000020 265.000 0.48035422 0.00000020 0.00000020 5.26%
Please log in Ycash(YEC/BTC) 0.00003647 3876.727 1214.15192158 0.00003649 0.00003640 0.19%
Please log in Bitball(BTB/BTC) 0.00000032 3573.000 9.98727538 0.00000033 0.00000032 -3.03%
Please log in Ark(ARK/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000010 0.00000010 0%
Please log in NibbleClassic(NBXC/BTC) 0.00000017 46002.000 69.61318889 0.00000018 0.00000017 -10.53%
Please log in PascalCoin(PASC/BTC) 0.00000603 10679.000 553.94884360 0.00000605 0.00000601 -0.17%
Please log in InsaneCoin(INSN/BTC) 0.00000045 1191.000 4.75926403 0.00000054 0.00000043 9.76%
Please log in MygenCoin(MGEN/BTC) 0.00007500 20.000 12.89656951 0.00007500 0.00007500 0.00%
Please log in MINTD(MINTD/BTC) 0.00000001 3491.000 0.26257415 0.00000001 0.00000000 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/BTC) 0.00000015 94328.000 121.65076089 0.00000015 0.00000015 0.00%
Please log in PatentTX(PTX/BTC) 0.00000000 128.000 0.00077379 0.00000001 0.00000000 0%
Please log in APRCoin(APR/BTC) 0.00000037 130.000 0.29963029 0.00000041 0.00000028 27.59%
Please log in EAZY(EZY/BTC) 0.00000006 130.000 0.06637434 0.00000006 0.00000005 0.00%
Please log in MobileCryptoPayCoin(MCPC/BTC) 0.00000087 34616.000 257.34347863 0.00000087 0.00000086 0.00%
Please log in HELPICO(HELP/BTC) 0.00060083 157.000 811.18794600 0.00060135 0.00060050 -0.01%
Please log in 404Coin(404/BTC) 0.0000000100 613249.000 15.66924598 0.0000000100 0.0000000100 0.00%
Please log in Satoshicoin(SATC/BTC) 0.00000984 144.000 12.28518614 0.00000999 0.00000983 -0.40%
Please log in FUNDIN(FDN/BTC) 0.00000001 61859.000 5.31845928 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/BTC) 0.00007264 716.000 447.58593414 0.00007278 0.00007258 -0.11%
Please log in Electronero(ETNX/BTC) 0.00000217 380214.000 7005.36127590 0.00000220 0.00000210 2.36%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Teloscoin(TELOS/BTC) 0.00000081 112608.000 851.53348809 0.00000096 0.00000076 -4.71%
Please log in BLibrary(BLIB/BTC) 0.00000000 2122.000 0.00034390 0.00000001 0.00000000 0%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/BTC) 0.00000802 451.000 31.01091909 0.00000802 0.00000798 0.38%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/BTC) 0.00000003 83.000 0.04393431 0.00000009 0.00000003 0.00%
Please log in DASH(DASH/BTC) 0.00813338 719.980 50353.82400481 0.00813793 0.00813121 0.02%
Please log in VeggieCoin(VEGI/BTC) 0.00000058 508.000 2.53761499 0.00000060 0.00000056 1.75%
Please log in CRowdCLassic(CRCL/BTC) 0.00000001 535.000 0.08503138 0.00000003 0.00000001 -66.67%
Please log in Galilel(GALI/BTC) 0.00000053 1723.000 11.64723583 0.00000125 0.00000050 -57.60%
Please log in SecureCash(SCSX/BTC) 0.00000250 116.000 2.32740091 0.00000255 0.00000233 26.26%
Please log in Q8eCoin(Q8E/BTC) 0.00000001 398041.000 34.22242283 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BitcoinONE(BTCONE/BTC) 0.00000003 550.000 0.21468489 0.00000006 0.00000002 -57.14%
Please log in Bittrader(TRD/BTC) 0.00000010 10590.000 9.10497807 0.00000010 0.00000010 0.00%
Please log in Stablecoin(STABL/BTC) 0.00100000 124.000 1066.11641303 0.00100000 0.00100000 0.00%
Please log in DelionCoin(DLN/BTC) 0.00000007 707.000 0.29877052 0.00000007 0.00000004 0.00%
Please log in Decentralway(DCW/BTC) 0.00000010 16511.000 10.73183733 0.00000010 0.00000004 100.00%
Please log in ScopeCoin(XSCP/BTC) 0.00000002 33305.000 4.26033874 0.00000002 0.00000001 100.00%
Please log in AcreageCoin(ACR/BTC) 0.00000092 4502.000 32.41896655 0.00000093 0.00000073 4.55%
Please log in HospitalCoin(HOSP/BTC) 0.00000007 12218.000 8.38405984 0.00000010 0.00000005 -30.00%
Please log in MonetaVerde(MCN/BTC) 0.00000017 1439.000 2.14349583 0.00000018 0.00000017 13.33%
Please log in ZentCash(ZTC/BTC) 0.000000000000 404384.000 0.48671653 0.000000000000 0.000000000000 0%
Please log in MicroCoin(MCC/BTC) 0.00000003 23345.000 5.01994669 0.00000004 0.00000001 -40.00%
Please log in Gwaycoin(GWAY/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in ImageCoin(IMG/BTC) 0.00002058 2956.000 524.36720832 0.00002069 0.00002056 -0.53%
Please log in RhodiumCoin(RHOX/BTC) 0.00000001 98983.000 8.51027426 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in BazzEX(BAZZ/BTC) 0.00000002 649651.000 102.18192760 0.00000004 0.00000001 -33.33%
Please log in EthereumX(ETX/BTC) 0.00000004 67861.000 22.57406929 0.00000005 0.00000003 33.33%
Please log in Elphyrecoin(ELPH/BTC) 0.00000002 1016.000 0.12492477 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in BitHostCoin(BIH/BTC) 0.00000045 230715.100 639.92657553 0.00000045 0.00000015 28.57%
Please log in Energoncoin(TFG1/BTC) 0.00049003 402.000 1695.07204883 0.00049100 0.00049002 -0.03%
Please log in Vulcano(VULC/BTC) 0.00000018 25131.000 36.96268592 0.00000018 0.00000016 5.88%
Please log in Stellar(XLM/BTC) 0.00000887 474599.000 36286.93775255 0.00000893 0.00000885 -0.34%
Please log in Zcoin(XZC/BTC) 0.00053766 771.000 3561.67664001 0.00053775 0.00053684 0.01%
Please log in Ripple(XRP/BTC) 0.00003267 73278.000 20272.95469005 0.00003280 0.00003150 0.31%
Please log in EOS(EOS/BTC) 0.00039258 112426.000 379716.33152781 0.00039335 0.00039241 -0.04%
Please log in Cardano(ADA/BTC) 0.00001964 0.000 0.00000000 0.00001964 0.00001964 0.00%
Please log in MIOTA(IOTA/BTC) 0.00005804 0.000 0.00000000 0.00005699 0.00005699 0.00%
Please log in NEM(XEM/BTC) 0.00000975 9155.000 814.85934141 0.00001098 0.00000949 -10.55%
Please log in Waves(WAVES/BTC) 0.00009997 8112.679 6661.16008941 0.00010000 0.00008799 13.62%
Please log in Geminidollar(GUSD/BTC) 0.00011364 3233.000 3152.53821683 0.00011395 0.00011297 0.11%
Please log in WHENToken(WHEN/BTC) 0.00000021 0.000 0.00000000 0.00000021 0.00000021 0.00%
Please log in BitcoinTurboKoin(BTK/BTC) 0.000000000000 4982139.261 50.73329894 0.000000000000 0.000000000000 0%
Please log in Bitcoinsvgold(BSVG/BTC) 0.00000002 586.600 0.10085117 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in Litenero(LTNX/BTC) 0.00002490 0.000 0.00000000 0.00002490 0.00002490 0.00%
Please log in OneDEX(ODEX/BTC) 0.0000000000 0.000 0.00000000 0.0000000200 0.0000000200 0%
Please log in StellarGold(XLMG/BTC) 0.00000372 0.000 0.00000000 0.00000300 0.00000300 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/BTC) 0.00000063 0.000 0.00000000 0.00000063 0.00000063 0.00%
Please log in USDCoin(USDC/BTC) 0.00010959 7429.000 6998.97429283 0.00010959 0.00010951 0.00%
Please log in PaxosStandard(PAX/BTC) 0.00011373 4178.000 4085.25569598 0.00011373 0.00011368 0.00%
Please log in OKB(OKB/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0%
Please log in HuobiToken(HT/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000100 0.00000100 0%
Please log in LEOToken(LEO/BTC) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000005 0.00000005 0%
Please log in Ravencoin(RVN/BTC) 0.00000332 1912923.000 54059.73751182 0.00000332 0.00000323 0.61%
Please log in TrueUSD(TUSD/BTC) 0.00010953 3165.000 2980.72702261 0.00010958 0.00010950 -0.02%
Please log in RioCoin(RC/BTC) 0.00119990 16190.000 167027.98521193 0.00119999 0.00119990 -0.01%
Please log in CannabisKashGold(BUDZ/BTC) 0.00000044 527.000 1.83887885 0.00000044 0.00000039 -4.35%
Please log in Super8(S8/BTC) 0.00000095 0.000 0.00000000 0.00000100 0.00000100 0.00%
Please log in BitcoinRegular(BTRL/BTC) 0.00006817 3810.000 2231.86836901 0.00006817 0.00006808 0.06%
Please log in TraderCash(TRC/BTC) 0.00000007 0.000 0.00000000 0.00000007 0.00000007 0.00%
Please log in BitcoinPlatinums(BCP/BTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
tên tiền tệ Giá mới nhất Âm lượng 24H Doanh thu 24H Giá tối đa 24 giờ Giá tối thiểu 24 giờ 24H thăng trầm
Please log in Dogecoin(DOGE/ETH) 0.00001746 35717.000 171.12753159 0.00001749 0.00001731 -0.57%
Please log in eXPerienceChain(XPC/ETH) 0.00000001 158058836.000 743.86960912 0.00000002 0.00000001 0.00%
Please log in VNDC(VNDC/ETH) 0.0000002200 7061619289.000 427129.68579588 0.0000002200 0.0000002200 0.00%
Please log in MONGOCOIN(MONGOc/ETH) 0.00630000 0.000 0.00000000 0.00001200 0.00001200 0.00%
Please log in OmotenashiCoin(MTNS/ETH) 0.00000398 996.000 1.09178299 0.00000399 0.00000398 0.00%
Please log in BitcoinSV(BSV/ETH) 1.75000000 0.000 0.00000000 0.00001115 0.00001115 0.00%
Please log in GreenPayCoin(GPC/ETH) 0.00000551 0.000 0.00000000 0.00000557 0.00000557 0.00%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/ETH) 0.00013999 0.000 0.00000000 0.00013000 0.00013000 0.00%
Please log in BitTube(TUBE/ETH) 0.00001220 0.000 0.00000000 0.00100000 0.00100000 0.00%
Please log in 808TA(808TA/ETH) 0.00000000000 476613387.014 13.11291273 0.00000000000 0.00000000000 0%
Please log in PovertyEradicationCoin(PEC/ETH) 0.00000011 95.000 0.00287507 0.00000011 0.00000011 83.33%
Please log in eCreditcoin(ECR/ETH) 0.00000001 6066400.000 16.69029318 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in GricCoin(GC/ETH) 0.00000020 0.000 0.00000000 0.00000020 0.00000020 0.00%
Please log in GoldKash(XGK/ETH) 0.00000000 11617.000 0.00266047 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACGlobal (PAC/ETH) 0.00000406 0.000 0.00000000 0.00000450 0.00000450 0.00%
Please log in TetherUSDT(USDT/ETH) 0.00609941 3737.000 6271.25071947 0.00609999 0.00609902 -0.00%
Please log in Tron(TRX/ETH) 0.00010500 276595.172 7990.56356269 0.00010500 0.00010500 -0.01%
Please log in CatoCoin(CATO/ETH) 0.00004514 10947.000 135.60316533 0.00004522 0.00004484 1.26%
Please log in TRADcoin(TRAD/ETH) 0.00002823 18725.000 143.34522568 0.00002827 0.00002754 2.92%
Please log in NEO(NEO/ETH) 0.06519964 3737.000 67034.75940473 0.06519999 0.06519900 0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/ETH) 0.00189883 38077.000 19892.34531392 0.00189890 0.00189881 -0.00%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/ETH) 0.00000840 0.000 0.00000000 0.00000006 0.00000006 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/ETH) 0.00000003 17062018.000 139.76223265 0.00000003 0.00000002 0.00%
Please log in JUMBO(JUMBO/ETH) 0.00009929 39172.000 1070.57024294 0.00009938 0.00009929 -0.02%
Please log in Skycoin(SKY/ETH) 0.00326009 393.000 358.58526213 0.00336009 0.00326009 -1.81%
Please log in Electronero(ETNX/ETH) 0.00338490 11.640 10.84006259 0.00338490 0.00338490 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in CRYMcoin(CRYM/ETH) 0.01000347 148.000 407.32383732 0.01000354 0.01000326 0.00%
Please log in PlusOneCoin(PLUS1/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00050000 0.00050000 0%
Please log in BrazioCoin(BRAZ/ETH) 0.00009999 0.000 0.00000000 0.00009999 0.00009999 0.00%
Please log in VeggieCoin(VEGI/ETH) 0.00000000 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in EOS(EOS/ETH) 10.00000000 0.000 0.00000000 0.00001500 0.00001500 0.00%
Please log in Rizubot(RZB/ETH) 0.00000001 117322.000 0.44957097 0.00000002 0.00000001 -50.00%
Please log in Itubagus(ITB/ETH) 0.00000020 0.000 0.00000000 0.00000850 0.00000850 0.00%
Please log in BitcoinPlatinums(BCP/ETH) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000041 0.00000041 0.00%
tên tiền tệ Giá mới nhất Âm lượng 24H Doanh thu 24H Giá tối đa 24 giờ Giá tối thiểu 24 giờ 24H thăng trầm
Please log in DDKoin(DDK/LTC) 0.09999997 72.100 733.08295644 0.09999998 0.09999997 -0.00%
Please log in RELAY(RELAY/LTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000002 0.00000002 0.00%
Please log in eXperiencePoints(XP/LTC) 0.00000897 26357.412 25.25103573 0.00000997 0.00000456 15.44%
Please log in GoldKash(XGK/LTC) 0.00000000 14594.000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACGlobal (PAC/LTC) 0.00000056 0.000 0.00000000 0.00002599 0.00002599 0.00%
Please log in Tron(TRX/LTC) 0.00028450 49768.000 1439.62847789 0.00028450 0.00028450 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/LTC) 0.00050417 9808.000 501.66678805 0.00050494 0.00050236 0.72%
Please log in Ubricoin(UBN/LTC) 0.00000031 784516.000 25.04679124 0.00000032 0.00000031 0.00%
Please log in 404Coin(404/LTC) 0.0000002600 0.000 0.00000000 0.0000003700 0.0000003700 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/LTC) 0.01999992 3521.000 7159.99699060 0.01999999 0.01999990 -0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/LTC) 0.00000001 0.000 0.00000000 0.00000001 0.00000001 0.00%
Please log in Litenero(LTNX/LTC) 0.00186423 0.000 0.00000000 0.00186423 0.00186423 0.00%
Please log in Goldnero(GLDX/LTC) 0.00000400 0.000 0.00000000 0.08000000 0.08000000 0.00%
tên tiền tệ Giá mới nhất Âm lượng 24H Doanh thu 24H Giá tối đa 24 giờ Giá tối thiểu 24 giờ 24H thăng trầm
Please log in BitcoinMono(BTCMZ/DOGE) 0.00001000 15421297.619 0.54410708 0.00001100 0.00001000 -49.87%
Please log in DogeCoinPrivate(DOGP/DOGE) 0.00999889 694461.000 23.88035056 0.00999889 0.00999880 -0.00%
Please log in PACGlobal (PAC/DOGE) 0.13999980 0.000 0.00000000 0.00001000 0.00001000 0.00%
Please log in Tron(TRX/DOGE) 7.00000000 321767.000 7746.07718052 7.00000000 7.00000000 0.00%
Please log in CatoCoin(CATO/DOGE) 1.00000000 13261.208 45.60635641 1.00000001 1.00000000 -0.00%
Please log in SafeInsure(SINS/DOGE) 104.60000000 4864.000 1694.50728058 106.00000000 97.10000000 2.25%
Please log in DeroGold(DEGO/DOGE) 0.00000011 1363837.000 0.00051593 0.00000011 0.00000011 22.22%
Please log in Dyngecoin(DYNGE/DOGE) 0.00001123 0.000 0.00000000 0.00001124 0.00001124 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/DOGE) 0.00776589 79.000 0.00210989 0.00776589 0.00776588 0.00%
Please log in Whiffnetwork(WFF/DOGE) 0.00001600 3036.000 0.00016705 0.00001600 0.00001600 0.00%
Please log in 404Coin(404/DOGE) 0.0084000200 419314.000 12.11470445 0.0084000200 0.0084000100 0.00%
Please log in Skycoin(SKY/DOGE) 347.00000000 3655.000 4361.73357780 347.00000000 347.00000000 0.00%
Please log in ElectroneroPulse(ETNXP/DOGE) 0.00003650 34222116.000 4.44353492 0.00003799 0.00002401 1.42%
Please log in Teloscoin(TELOS/DOGE) 1.10000000 0.000 0.00000000 1.10000000 1.10000000 0.00%
Please log in FREEcoin(FREE/DOGE) 0.00003650 22104148.000 2.75420057 0.00003650 0.00003600 1.39%
Please log in OneDEX(ODEX/DOGE) 0.0000310000 11083032.000 1.18159567 0.0000310000 0.0000310000 0.00%
tên tiền tệ Giá mới nhất Âm lượng 24H Doanh thu 24H Giá tối đa 24 giờ Giá tối thiểu 24 giờ 24H thăng trầm
Please log in VNDC(VNDC/USDT) 0.0000439900 7128183358.000 313539.12048071 0.0000439900 0.0000439800 -0.00%
Please log in BitcoinSV(BSV/USDT) 133.00000009 10.400 1383.20000085 133.00000009 133.00000003 0.00%
Please log in TitleNetwork(TNET/USDT) 0.36999998 1593.000 589.40992151 0.36999999 0.36999991 0.00%
Please log in OTOCASH(OTO/USDT) 0.45499993 3897.000 1773.13477144 0.45499999 0.45499990 -0.00%
Please log in WINk(WIN/USDT) 0.000230 3186384.000 732.70212319 0.000230 0.000230 -0.01%
Please log in FiveStarCoinPro(FSCP/USDT) 0.14600000 0.000 0.00000000 0.14600000 0.14600000 0.00%
Please log in BitcoinRebooted(BOOT/USDT) 0.00028998 382.000 0.11077457 0.00028999 0.00028998 0.00%
Please log in EterbaseCoin(XBASE/USDT) 0.00800000 0.000 0.00000000 0.00800000 0.00800000 0.00%
Please log in NEO(NEO/USDT) 10.73302714 173.644 1866.62627612 12.00000000 10.73302012 0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/USDT) 0.00000876 75.500 0.00066174 0.00000877 0.00000876 0.00%
Please log in EOS(EOS/USDT) 3.43955614 172.850 594.52637430 3.43955648 3.43954996 0.00%
tên tiền tệ Giá mới nhất Âm lượng 24H Doanh thu 24H Giá tối đa 24 giờ Giá tối thiểu 24 giờ 24H thăng trầm
Please log in DDKoin(DDK/TRX) 281.99999999 78.100 3787155.01640436 281.99999999 281.99999998 0.00%
Please log in WINk(WIN/TRX) 0.008000 1026981.000 1412740.49184856 0.008000 0.008000 -0.00%
Please log in BitTorrent(BTT/TRX) 0.02266008 1114172.000 4341359.04754229 0.02266008 0.02265999 0.00%
Please log in DecentralizeCurrency(XDCA/TRX) 0.003000 1808.000 932.67990710 0.003000 0.003000 -39.99%
tên tiền tệ Giá mới nhất Âm lượng 24H Doanh thu 24H Giá tối đa 24 giờ Giá tối thiểu 24 giờ 24H thăng trầm
Please log in VNDC(VNDC/BTC) 0.0000000000 8552087850.000 14.56910333 0.0000000000 0.0000000000 0%
Please log in VNDC(VNDC/ETH) 0.0000002200 7061619289.000 574.94946244 0.0000002200 0.0000002200 0.00%
Please log in VNDC(VNDC/USDT) 0.0000439900 7128183358.000 116116.67046776 0.0000439900 0.0000439800 -0.00%
Please log in TrustdexToken(TDC/VNDC) 0.00000000 0.000 0.00000000 90.00000000 90.00000000 0%
Please log in DDKoin(DDK/VNDC) 140770.99999998 80.700 4207173.34500019 140770.99999999 140770.99999998 -0.00%
Please log in PLANET(PLA/VNDC) 99999.99999996 398.000 14739607.22199474 99999.99999997 99999.99999996 0.00%
tên tiền tệ Giá mới nhất Âm lượng 24H Doanh thu 24H Giá tối đa 24 giờ Giá tối thiểu 24 giờ 24H thăng trầm
Please log in Zclassic(ZCL/FNB) 0.62000008 413.000 733843.51333994 0.62000008 0.62000000 0.00%
Please log in NEO(NEO/FNB) 31.99999998 838.000 76852090.55864927 31.99999999 31.99999990 -0.00%
Please log in Electroneum(ETN/FNB) 0.02999992 35019.000 3010827.70503770 0.02999999 0.02999990 -0.00%
Please log in Ubricoin(UBN/FNB) 0.00008616 70.900 17.50588943 0.00008616 0.00008615 0.01%
Please log in Ycash(YEC/FNB) 0.00101080 0.000 0.00000000 0.00111114 0.00111114 0.00%
Please log in Stellar(XLM/FNB) 0.79999998 3602.000 8258389.77713788 0.79999999 0.79999998 0.00%
Please log in Waves(WAVES/FNB) 2.59999998 3755.000 27979823.86486943 2.59999999 2.59999998 0.00%