ನಿಜವಾದ ಡೇಟಾ, ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ

all
 
BTC
 
ETH
 
LTC
 
DOGE
 
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in Dogecoin(DOGE/BTC) 0.00000060 10278272.673 22297.72 0.00000061 0.00000058 -1.64%
Please log in zcash(ZEC/BTC) 0.01633686 14415.200 849211.36 0.01633784 0.01630681 0.42%
Please log in PIVX(PIVX/BTC) 0.00031111 73674.240 79992.52 0.00031121 0.00030952 1.37%
Please log in ETH(ETH/BTC) 0.03680981 8281.490 1102245.11 0.03684747 0.03674453 -0.09%
Please log in Monero(XMR/BTC) 0.01426521 17881.800 919463.33 0.01426566 0.01423675 0.49%
Please log in Horizen(ZEN/BTC) 0.00183000 19385.301 101490.83 0.00183000 0.00137500 1.99%
Please log in BitcoinCash(BCHABC/BTC) 0.05149909 2.210 411.60 0.05149996 0.05149824 0.12%
Please log in SpectreSecurity(XSPC/BTC) 0.00000037 228324.000 307.51 0.00000039 0.00000035 -0.83%
Please log in Litecoin(LTC/BTC) 0.00870121 35241.750 1121986.86 0.00872116 0.00868558 -3.96%
Please log in GlobalToken(GLT/BTC) 0.00000100 49100.000 184.28 0.00000109 0.00000095 -4.76%
Please log in CharityCoin(CHRT/BTC) 0.00000990 785.000 28.24 0.00000999 0.00000990 -0.10%
Please log in Zclassic(ZCL/BTC) 0.00038000 29829.669 40912.82 0.00038000 0.00037819 0.31%
Please log in MonaCoin(MONA/BTC) 0.00020796 46062.000 33938.86 0.00021199 0.00019223 1.39%
Please log in MerebelCoin(MERI/BTC) 0.00005791 718.000 150.47 0.00005799 0.00005790 -0.14%
Please log in MFITCOIN(MFIT/BTC) 0.00001276 208.260 9.78 0.00001374 0.00001202 1.02%
Please log in Feathercoin(FTC/BTC) 0.00000566 1459290.000 29721.97 0.00000572 0.00000553 0.18%
Please log in Vertcoin(VTC/BTC) 0.00007791 183093.000 48445.41 0.00007991 0.00006482 4.16%
Please log in QuarkCoin(QRK/BTC) 0.00000088 283924.000 951.56 0.00000097 0.00000088 -2.22%
Please log in Zeon(ZEON/BTC) 0.00000087 8482.326 50.04 0.00000180 0.00000083 -47.27%
Please log in GENOM(GENOM/BTC) 0.00000001 12121.000 0.44 0.00000001 0.00000001 -0.56%
Please log in AIAScoin(AIAS/BTC) 0.00000048 25609.940 46.38 0.00000075 0.00000029 2.13%
Please log in IONOS(IOX/BTC) 0.00000001 2421.000 0.09 0.00000001 0.00000001 0.26%
Please log in LightPayCoin(LPC/BTC) 0.00009608 222891.000 71221.05 0.00009615 0.00009111 1.49%
Please log in Myriad(XMY/BTC) 0.00000050 723090.000 1302.35 0.00000058 0.00000040 1.44%
Please log in EXPANSE(EXP/BTC) 0.00002788 213892.000 22404.36 0.00002921 0.00002775 -4.78%
Please log in InternetofPeople(IOP/BTC) 0.00004865 2468.000 434.32 0.00004874 0.00004854 0.09%
Please log in Sierracoin(SIERRA/BTC) 0.00002826 111806.000 11491.22 0.00002847 0.00002812 -0.74%
Please log in GenesisX(XGS/BTC) 0.00002888 5561.370 580.86 0.00002888 0.00002888 0.22%
Please log in GoldKash(XGK/BTC) 0.00000001 8354.000 0.30 0.00000001 0.00000001 -0.37%
Please log in PACcoin($PAC/BTC) 0.00000030 153693.591 165.61 0.00000031 0.00000028 3.45%
Please log in Verge(XVG/BTC) 0.00000304 65824.000 723.87 0.00000312 0.00000292 -0.65%
Please log in Bytecoin(BCN/BTC) 0.00000018 0.000 0.00 99999999.00000000 99999999.00000000 -0.90%
Please log in Openbit(OPN/BTC) 0.00000660 2324.000 53.80 0.00000669 0.00000644 1.47%
Please log in Fredcoin(FRED/BTC) 0.00000001 8472.000 0.31 0.00000001 0.00000001 -0.89%
Please log in PredatorCoin(PRD/BTC) 0.00000026 49722.000 56.20 0.00000038 0.00000026 -25.71%
Please log in EthereumClassic(ETC/BTC) 0.00126721 2080.310 9466.31 0.00126724 0.00126165 1.11%
Please log in UOUPipe(UOU/BTC) 0.00000004 26062.000 3.55 0.00000004 0.00000003 0.39%
Please log in Vidulum(VDL/BTC) 0.00000831 1666.000 50.10 0.00000834 0.00000829 0.12%
Please log in PyrexCoin(PYX/BTC) 0.00000211 669.000 5.15 0.00000216 0.00000211 0.48%
Please log in TetherUSDT(USDT/BTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in Tron(TRX/BTC) 0.00000642 2949994.554 69413.40 0.00000660 0.00000624 -3.75%
Please log in 1X2Coin(1X2/BTC) 0.00016000 193831.096 44474.76 0.00016500 0.00006300 -3.03%
Please log in LRMCoin(LRM/BTC) 0.00012012 11272.000 5627.43 0.00012013 0.00012012 -45.43%
Please log in CatoCoin(CATO/BTC) 0.00001327 20720.000 943.64 0.00001327 0.00001282 1.38%
Please log in Ballzcoin(BALLZ/BTC) 0.00000001 21260.000 0.77 0.00000001 0.00000001 -0.62%
Please log in NEO(NEO/BTC) 0.00230681 5578.000 46467.19 0.00230681 0.00230485 0.20%
Please log in PowoCoin(POWO/BTC) 0.00000005 6989.010 0.80 0.00000005 0.00000004 1.48%
Please log in EthereumTiger(ETIG/BTC) 0.00000008 0.000 0.00 0.00000015 0.00000015 -0.62%
Please log in Stelo(STL/BTC) 0.00000093 426.400 1.81 0.00000128 0.00000077 -25.60%
Please log in KingsCoin(KGS/BTC) 0.00000500 0.000 0.00 0.00048650 0.00048650 0.96%
Please log in SafeInsure(SINS/BTC) 0.00058363 216233.000 449959.62 0.00058380 0.00057802 2.04%
Please log in Ngin(NG/BTC) 0.00000038 2249.000 3.28 0.00000047 0.00000032 2.70%
Please log in Auxilium(AUX/BTC) 0.00000087 125426.000 407.66 0.00000099 0.00000083 4.82%
Please log in DigiByte(DGB/BTC) 0.00000288 3356128.000 36200.31 0.00000300 0.00000264 -7.69%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/BTC) 0.00000575 46284.000 868.71 0.00000575 0.00000552 1.42%
Please log in AgricoinMN(AGCMN/BTC) 0.00000216 3726.400 40.12 0.00000334 0.00000210 -38.29%
Please log in QMCoin(QMC/BTC) 0.00000153 10318.000 41.39 0.00000153 0.00000129 1.57%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/BTC) 0.00000005 2403.000 0.58 0.00000005 0.00000003 -64.29%
Please log in Hostmasternode(HMN/BTC) 0.00002586 2462.000 230.74 0.00002598 0.00002584 -0.42%
Please log in Peercoin(PPC/BTC) 0.00012161 1472503.000 647573.19 0.00012161 0.00012160 0.01%
Please log in ConcealNetwork(CCX/BTC) 0.00001497 47611.000 2562.74 0.00001499 0.00001483 0.60%
Please log in Electroneum(ETN/BTC) 0.00000388 1812368.000 25819.85 0.00000402 0.00000384 -2.51%
Please log in SUNPLATFORM(SUNP/BTC) 0.00000010 1699.800 0.33 0.00000010 0.00000001 -98.33%
Please log in KemaCoin(KEMA/BTC) 0.00000087 2746.000 8.96 0.00000096 0.00000079 -5.43%
Please log in Internalexchangecoin(IEX/BTC) 0.00389970 3.046 35.63 0.00389970 0.00389970 -0.67%
Please log in XBlocks(XBC/BTC) 0.00000114 2497.000 11.86 0.00000126 0.00000110 -30.91%
Please log in MYCE(YCE/BTC) 0.00000061 2351.000 4.95 0.00000061 0.00000054 1.05%
Please log in VecoCoin(VECO/BTC) 0.00002200 3661.910 176.09 0.00001300 0.00001300 1.38%
Please log in BitcoinStash(BSH/BTC) 0.00600000 0.000 0.00 0.00499999 0.00499999 -0.29%
Please log in HondaisCoin(HNDC/BTC) 0.00000001 5924.000 0.21 0.00000001 0.00000001 -0.26%
Please log in DesireCoin(DSR/BTC) 0.00000258 2965987.000 27868.33 0.00000264 0.00000255 -1.53%
Please log in LindaCoin(LINDA/BTC) 0.00000014 2916998.647 1541.77 0.00000017 0.00000012 1.15%
Please log in Whiffnetwork(WFF/BTC) 0.00000002 9012.000 0.50 0.00000002 0.00000001 0.90%
Please log in NibbleClassic(NBX/BTC) 0.00000016 67574.021 38.47 0.00000017 0.00000015 -5.88%
Please log in PascalCoin(PASC/BTC) 0.00009188 1909.000 634.84 0.00009198 0.00009188 -0.17%
Please log in InsaneCoin(INSN/BTC) 0.00000093 2470.000 8.31 0.00000099 0.00000084 -7.00%
Please log in MygenCoin(MGEN/BTC) 0.00008996 89450.000 29088.30 0.00009000 0.00008983 0.16%
Please log in JUMBO(JUMBO/BTC) 0.00000016 0.000 0.00 0.00000017 0.00000017 0.79%
Please log in PatentTX(PTX/BTC) 0.00254000 50.001 459.31 0.00000005 0.00000005 -0.39%
Please log in APRCoin(APR/BTC) 0.00000960 30.000 1.04 0.00000013 0.00000013 -46.19%
Please log in EAZY(EZY/BTC) 0.00009900 4.000 1.43 0.00009890 0.00009890 -58.53%
Please log in MobileCryptoPayCoin(MCPC/BTC) 0.00029000 30.010 32.20 0.00029000 0.00029000 -3.33%
Please log in HELPICO(HELP/BTC) 0.03232381 0.366 41.15 0.03232381 0.03232381 -0.25%
Please log in 404Coin(404/BTC) 0.00000025 725451.721 655.91 0.00000025 0.00000025 0.00%
Please log in Satoshi(SATC/BTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in DASH(DASH/BTC) 0.02052415 3193.200 233808.67 0.02052415 0.02036495 2.88%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in Dogecoin(DOGE/ETH) 0.00002084 374211.000 0.00 0.00002084 0.00002065 0.24%
Please log in GoldKash(XGK/ETH) 0.00000000 21845.000 0.00 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in Tron(TRX/ETH) 0.00014999 2067312.000 0.00 0.00014999 0.00014999 -0.76%
Please log in CatoCoin(CATO/ETH) 0.00048383 35867.000 0.00 0.00048391 0.00048383 -0.01%
Please log in TRADcoin(TRAD/ETH) 0.00009527 116217.000 0.00 0.00009543 0.00009510 -0.09%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/ETH) 0.00000000 0.000 0.00 0.00200000 0.00200000 0%
Please log in GiletJauneCoin(GJCO/ETH) 0.00000100 0.000 0.00 0.00000100 0.00000100 0.39%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in Dogecoin(DOGE/LTC) 0.00006109 22790.162 0.00 0.00006109 0.00005883 1.78%
Please log in GoldKash(XGK/LTC) 0.00000000 23118.000 0.00 0.00000000 0.00000000 0%
Please log in PACcoin($PAC/LTC) 0.00004394 10.092 0.00 0.00004394 0.00004394 1.17%
Please log in Tron(TRX/LTC) 0.00064531 1489572.000 0.00 0.00064531 0.00064531 0.21%
Please log in CatoCoin(CATO/LTC) 0.00108297 22095.000 0.00 0.00108327 0.00108238 0.46%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/LTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000100 0.00000100 0%
Please log in 404Coin(404/LTC) 0.00000000 0.000 0.00 0.01000000 0.01000000 0%
ಚಿಹ್ನೆ ಕೊನೆಯ BTC PRICE 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪುಟ 24 ಎಚ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ವೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 24 ನೇ ಬದಲಾವಣೆ
Please log in Fredcoin(FRED/DOGE) 0.00030025 5935.000 0.00 0.00030045 0.00030011 1.36%
Please log in Tron(TRX/DOGE) 12.00000000 1907751.000 0.00 13.00000000 12.00000000 -7.69%
Please log in CatoCoin(CATO/DOGE) 9.00000000 21706.000 0.00 9.00000000 9.00000000 -0.02%
Please log in BRIXCOIN(BRIX/DOGE) 0.00000000 0.000 0.00 0.00000001 0.00000001 0%
Please log in DeroGold(DEGO/DOGE) 0.00000180 45402128540.987 0.00 0.00000180 0.00000148 2.86%
Please log in Whiffnetwork(WFF/DOGE) 0.00099999 36141.000 0.00 0.00099999 0.00099999 -0.01%
Please log in 404Coin(404/DOGE) 0.45000000 18277.000 0.00 0.45000000 0.45000000 0.00%

ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ

ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
FINEXBOX PLATFORM FEATURES
Finexbox is a full-featured spot trading platform for major digital assets & cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO, Monero and many more. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to securely trade with up to 3.3x leverage. We also boast a suite of order types to help traders take advantage of every situation.
exchange
Exchange
Finexbox offers the most liquid order book in the world, allowing users to easily exchange Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO and many other digital assets with minimal slippage.
trading
Margin Trading
Finexbox allows up to 3.3x leverage trading by providing traders with access to the peer-to-peer funding market.
funding
Margin Funding
Liquidity providers can earn interest by providing funding to traders wanting to trade with leverage. Funding is traded on an order book at various rates and periods.
orders
Order Types
Finexbox offers a suite of order types to give traders the tools they need for every scenario. Discover more about our most advanced Algorithmic orders types.
layout
Customizable Interface
Organize your workspace according to your needs: compose your layout, choose between themes, set up notifications and data preferences.
security
Security
Security of user information and funds is our first priority. Learn more about our security features and integrations.
Advanced Chart Tools
Prefer a graphical trading experience? Trade directly from the Finexbox charts:
  • Visualize your orders, positions, and price alerts
  • Drag to change price
  • Tap to modify order properties
  • See your position profits
Finexbox has integrated TradingView charts so you can enjoy a complete suite of tools to draw, annotation, download and share your charts.
api
API
Finexbox's API are designed to offer an easy and efficient way to build digital asset trading applications and tools: create your own charts, monitor and edit your orders and positions,track your trading history and wallets movements. Discover all the possibilities.
View Finexbox API Documentation
English
Copyright © 2013-2018 FinexBox Inc. All rights reserved.

finexbox dogecoin buy dogecoin exchange dogecoin to btc sell doge buying dogecoin invest doge buy doge hondaiscoin btc recharge btc recharge buy xmr doge buy dogecoin trading buy dogecoin dogecoin ethereum> eth to bitcoin